ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN
ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB
2024. május 12.
KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 12,8

„Ezt mondta neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem!”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                                                  Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 138:2

3.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés

4.    Főének: 42:1–2,6–7

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
 gyermek-istentiszteletre, az Imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

5.      Előfohász

6.      Igeolvasás: ApCsel 12,1–18                                                          Rabb Lilla konfirmandus

7.      Imádság                                                                                                              Nagy Sándor konfirmandus

8.      Igehirdetés előtti ének: 472:1

9.      Igehirdetés: ApCsel 12,8                                                    Beszterczey András lelkipásztor

10.  Zenei elcsendesedés                                                                                                    

11.  Imádság, Úri ima, Áldás

12.  Ének: 778:1

13.  Konfirmáció                                                                                                      Püski Gábor bo. lelkipásztor

14.  Hirdetések                                                                                                                                                            

15.  Záróének: 165:1,4–8

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Pünkösdi istentiszteleti rend

Május 14. 18 óra Pünkösdi csendesség        Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor

Május 19. 

8 óra (úrvacsora)    Püski Gábor bo. lelkipásztor

10 óra (úrvacsora) Beszterczey András lelkipásztor

18 óra (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

Május 20.

8 óra       Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor

10 óra     Oláh István lelkipásztor

18 óra     Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

Házasságkötés

Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Szele Barna és Boda Krisztina.

„Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,14)

Temetés

Az elmúlt héten eltemettük Csire Zsuzsanna Beatrix 21 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az istentisztelet után Dékán Elek, Balló Imréné (Dékán Márta) és
Csire Zsuzsanna Beatrix
 emlékét fogja hirdetni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.      Május 14-én (kedden) 18 órától Pünkösdi elcsendesedés lesz az Imateremben. 

2.      Május 18-án (szombaton) 18 órakor Orgonaavató hangverseny lesz az Egyetemi templomban. Az orgonát megáldja Dr. Fekete Károly püspök.  Május 21-én 18 órától szintén az Egyetemi templomban Karasszon Dezső előadása lesz: Mit mondanak hitünkről a dallamok? Mindkét eseményre a belépés díjtalan.

3.      Május 20-én (hétfőn) jubileumi konfirmáció lesz gyülekezetünkben, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni május 13-ig.

4.      Május 24-én (pénteken) 19 órától borkóstolót szervezünk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Jegyek már kaphatóak a helyszínen.

5.      Május 25-én (szombaton) 18 órától lesz a 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekarának „Misszió” templomi koncertje. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában, a Karakterben és a jegy.hu oldalon vásárolhatóak.

6.      Május 26-án (vasárnap) 10 órától családi istentiszteletet tartunk. Az istentiszteletet követően gyermekeknek szóló programokra és kézműves foglalkozásra várjuk a családokat az Emlékkertbe. Regisztrálni a nagytemplom.hu/csaladiistentisztelet oldalon lehet.

7.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon.

8.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára. Regisztrálni a nagytemplom.hu/hittantabor oldalon lehet.

9.      A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban május 15-ig.

10.   Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 18556403-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)