2024. június 9.

ÁMEN

Az igehirdetés alapigéje: 2Kor 1,20

„Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                           Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 89:1

3.   Keresztelés

4.   Főének: 72:1–6

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe

 gyermek-istentiszteletre, az Imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

5.     Bűnvallás és kegyelemhirdetés                                                      Oláh István lelkipásztor

6.     Előfohász 

7.     Igeolvasás: Zsolt 72,11–19                                                                                                                    

8.     Imádság                                                                                                                                                              

9.     Igehirdetés előtti ének: 312:1

10. Igehirdetés: 2Kor 1,20                                                    Besztereczey András lelkipásztor

11. Zenei elcsendesedés

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Ének: 249:5

14. Hirdetések                                                                                                                                                         

15. Záróének: 251:1–5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Keresztelés

Ma Kozma Tamás, Kristóf Ádám, Kristóf Benedek, Major Péter Denisz és Pataki Dominik részesültek a keresztség sákramentumában.

Temetés

Az elmúlt héten eltemettük Boros András Árpád 67 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK

1.      Fájó szívvel tudatjuk, hogy egykori munkatársunk Tóth Zoltán elhunyt életének 
54. évében. Temetése június 20-án 15 órától lesz a Debreceni Köztemetőben.

2.      Várjuk gyülekezeti tagok jelentkezését, akik szívesen vállalnak tolmács szolgálatot angol nyelven az istentiszteleteken. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

3.      Június 11-én (kedden) 17 órától lesz az Imaszoba megnyitója, a templomtér 5. emeleti imaszobája megújult formában ismét megnyitja kapuit az elcsendesedni vágyók számára, egy rendhagyó interaktív imasétára invitálva a látogatókat.

4.      Június 12-én (szerdán) 18 órától lesz az Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg előadás gyermekeknek, felnőtteknek, gyermek lelkű felnőtteknek Mesélő: Vecsei H. Miklós, zene: Csorba Lóci

5.      Június 15-én (szombaton) 8–11.30 között Egyháztáji Vásár lesz a Gyülekezeti Központ udvarán.

6.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon.

7.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára. Regisztrálni a nagytemplom.hu/hittantabor oldalon lehet.

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a Szentlélek munkájáért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)