2024. június 23.

NEHÉZSÉGEK KÖZÖTT IS ISTENNEL

Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 42,2

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                                         Horsai Ede lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 224:1,3

3.   Keresztelés

4.   Főének: 42:1–2,7

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel 
közös gyermek-istentiszteletre az iskolások termébe.

5.     Bűnvallás és kegyelemhirdetés                                                     Oláh István lelkipásztor

6.     Előfohász 

7.     Igeolvasás: Zsolt 42                                                         Dr. Gucsik Arnold konfirmandus

8.     Imádság                                                                                                                                                              

9.     Igehirdetés előtti ének: 778:1

10. Igehirdetés: Zsolt 42,2                            Pocsai Sándor lelkipásztor, Csongori Ref. Egyh.

11. Zenei elcsendesedés

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Ének: 750:3

14. Felnőtt konfirmáció                                                           Beszterczey András lelkipásztor

15. Köszöntés                                                                                    Ember Sándor főgondnok

16. Hirdetések                                                                                                                                                         

17. Záróének: 727:1–4

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

A perselypénzzel a Csongori testvérgyülekezetünk szolgálatát támogatjuk.

Keresztelés

Ma Nagy Réka Hanga részesült a keresztség sákramentumában.

Temetés

Az elmúlt héten eltemettük Kerek Lajosné (Győrffy Jolán) 93 évet élt, Kozák Jánosné (Szabó Margit) 89 évet élt és Tóth Zoltán 54 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang istentisztelet után Tóth Zoltán emlékére és Nagy Máté halálának 10. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.      Várjuk gyülekezeti tagok jelentkezését, akik szívesen vállalnak tolmács szolgálatot angol nyelven az istentiszteleteken. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

2.      Június 28-án (pénteken) 10 órától lesz a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség XXX. Egyházkerületi Konferenciája.

3.      Július 7-én (vasárnap) 18 órától a Vasárnapi Orgonaesték keretében Jakab Hedvig orgonaművész fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.

4.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon.

5.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára. Regisztrálni a nagytemplom.hu/hittantabor oldalon lehet.

6.      Szeptember 26-án (csütörtökön) 18 órától Családi történetek fogságában… címmel Kádár Annamária pszichológus és tréner, valamint Visky András Kossuth- és József Attila-díjas író, dramaturg közös előadása lesz a Nagytemplomban. Jegyek a Nagytemplomban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a jegy.hu oldalon vásárolhatóak.

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a Csongori testvérgyülekezet szolgálatáért, a Szentlélek munkájáért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

Következő vasárnap igehirdetői:

 

8:00: Dancsó Zoltán 10:00: Oláh István 18:00: Tóth Dorottya Tünde