Istentisztelet 2020. április 12. 10 óra

2020. április 12. 10 óra – Húsvét 1. napja Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Read more about Istentisztelet 2020. április 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. április 10. 10 óra

2020. április 10. 10 óra – Nagypéntek Az igehirdetés alapigéje: „Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23, 34) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 294,1 3. Főének: 341,1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Lk 22,39-63 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 6. Ének: Read more about Istentisztelet 2020. április 10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. április 5. 10 óra

2020. április 5. 10 óra – Virágvasárnap Az igehirdetés alapigéje: „A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, Read more about Istentisztelet 2020. április 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. március 29. 10 óra

2020. március 29. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a Read more about Istentisztelet 2020. március 29. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. március 22. 10 óra

  2020. március 22. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek Read more about Istentisztelet 2020. március 22. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. március 15. 10 óra

2020. március 15. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Nemzeti Ünnep Az igehirdetés alapigéi: „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.” (Róm 13,8) Az igehirdetés témája: Útkeresés az elnyomásban Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 431 3. Read more about Istentisztelet 2020. március 15. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. március 8. 10 óra

2020. március 8. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, Read more about Istentisztelet 2020. március 8. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. március 1. 10 óra

2020. március 1. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd kiállt Read more about Istentisztelet 2020. március 1. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. február 23. 10 óra

2020. február 23. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Mt 6,33) Az igehirdetés témája: Fontossági sorrend Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök- lelkipásztor 2. Fennálló ének: 105,1;3 3. Énektanítás: Istenünk itt hozzuk… – Read more about Istentisztelet 2020. február 23. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. február 16. 10 óra

2020. február 16. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat.” (Ef 5,29) Az igehirdetés témája: Családdá formál az Isten Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 275,5 4. Read more about Istentisztelet 2020. február 16. 10 óra[…]