Istentisztelet 2019. május 19. 10 óra

2019. május 19. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése Read more about Istentisztelet 2019. május 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. május 12. 10 óra

2019. május 12. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok – kérdeztem –, Read more about Istentisztelet 2019. május 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. május 5. 10 óra

2019. május 5. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcs ember tudja, hogy eljön az ítélet ideje. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek Read more about Istentisztelet 2019. május 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. április 28. 10 óra

2019. április 28. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.” (Péld 8,12) Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára. Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 248,1 3. Read more about Istentisztelet 2019. április 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja

2019. április 22., húsvét 2. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 187,1 3. Keresztelés 4. Főének: 348,1-5 5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor 6. Read more about Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja

2019. április 21., húsvét 1. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről Read more about Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek

2019. április 19., nagypéntek – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik Read more about Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek[…]

Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök

2019. április 18., nagycsütörtök – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen Read more about Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök[…]

Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap

2019. április 14. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Az istentisztelet témája: Honnan van erőforrásunk? Az istentisztelet rendje: 1. Gyermekek virágvasárnapi műsora 2. Apostoli Read more about Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap[…]

Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra

2019. április 7. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem Read more about Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra[…]