Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra

Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!” (1Kir 8,27) Az istentisztelet témája: Életünk temploma Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára. AZ Read more about Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra

Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”(1Móz 1,1)Az istentisztelet témája: Isten hatalmaAZ ISTENTISZTELET RENDJE1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor2. Fennálló ének: 487,23. Főének: 251,1-84. Előfohász5. Igeolvasás: 1Móz 1,1-31 Dr. Szabó Attila presbiter6. Imádság Szilágyi Tamás gyülekezeti tag7. Igehirdetés előtti ének: 24,18. Igehirdetés: 1Móz 1,1 Vad Zsigmond Read more about Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. január 6. 10 óra

Istentisztelet 2019. január 6. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok Read more about Istentisztelet 2019. január 6. 10 óra[…]

Óévi istentisztelet 2018. december 31. 16 óra

Istentisztelet 2018. december 31. 16 óra „Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! Így mondják ki a Read more about Óévi istentisztelet 2018. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2018. december 30. 10 óra

Istentisztelet 2018. december 30. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” ( 1Kor 13,7) Az istentisztelet témája: Engedelmesség mindvégig AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329,2 3. Keresztelés 4. Főének: 313,1-8 5. Előfohász Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész 6. Igeolvasás: Fil 2,5-11 Read more about Istentisztelet 2018. december 30. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2018. december 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim Read more about Istentisztelet 2018. december 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. december 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” Lukács 2,10-11 AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 182 Read more about Istentisztelet 2018. december 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2018. december 24. 16 óra „Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15) 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329,1 3. Főének: 315,1-7 4. Igeolvasás: Lk 2,1-20 Fodor Dániel és Csákfalvi Réka gyülekezeti tagok 5. Imádság Imre Boglárka gyülekezeti tag 6. Igehirdetés Read more about Istentisztelet 2018. december 24. 16 óra[…]

Istentisztelet 2018. december 23. 10 óra

Istentisztelet 2018. december 23. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy Read more about Istentisztelet 2018. december 23. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. december 16. 10 óra

Istentisztelet 2018. december 16. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 13,8a) Az istentisztelet témája: Ami a végsőkig kitart AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 488,3 3. Főének: 301,1-8 4. Előfohász 5. Igeolvasás: 1Kor 13,1-13 6. Imádság 7. Igehirdetés előtti ének: 234,3 Read more about Istentisztelet 2018. december 16. 10 óra[…]