Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta Read more about Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. augusztus 2. 10 óra

2020. augusztus 2. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 299,1;4 3. Főének: 291,1-4 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Róm 15, 1-7 6. Imádság 7. Kórusmű: Kapi Gyula: Könyörülj ÚrIsten Read more about Istentisztelet 2020. augusztus 2. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra

2020. július. 26. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai! Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen! Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék Read more about Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 19. 10 óra

2020. július. 19. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték Read more about Istentisztelet 2020. július. 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 12. 10 óra

2020. július. 12. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az ÚR. És így cselekedtek.” (2Móz 14,4) Az igehirdetés témája: A megkeményített szív Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2020. július. 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 5. 10 óra

2020. július. 5. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész Read more about Istentisztelet 2020. július. 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. június 28. 10 óra

2020. június 28. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha Read more about Istentisztelet 2020. június 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. június 21. 10 óra

2020. június 21. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,24;27) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor Read more about Istentisztelet 2020. június 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. június 14. 10 óra

2020. június 14. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE A növekedés ajándéka Az igehirdetés alapigéi: „Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket Read more about Istentisztelet 2020. június 14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. június 7. 10 óra

2020. június 7. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23-24) „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak Read more about Istentisztelet 2020. június 7. 10 óra[…]