Istentisztelet 2021. december 19. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN Igehirdető: Oláh István   Advent negyedik vasárnapja Advent 4. vasárnapjának üzenete – „Örüljetek az Úrban! Az Úr közel!” – az örvendezés hangját szólaltatja meg. A készülődés nem csak a bűnbánat és „takarítás” ideje, hanem az örömmel készülésé is. Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 4,1–5 Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Read more about Istentisztelet 2021. december 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. december 12. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN Igehirdető: Dr. Fekete Károly   Advent harmadik vasárnapja Advent 3. vasárnapján az óegyházi perikóparend szerint az episztolai ige az 1Kor 4,1–5, az evangélium pedig Mt 11,2–10 (Keresztelő János börtönből feltett kérdése). A vasárnap mondanivalójának középpontjában az útkészítés áll: „Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! …  Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, Read more about Istentisztelet 2021. december 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. december 5. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN Igehirdető: Beszterczey András   Advent második vasárnapja Advent második vasárnapjának legfontosabb üzenete az, hogy az eljövendő, visszaérkező Jézus Krisztusra figyeljünk, és igéjéből halljuk meg azt, hogy hogyan lehet biztos reménységben, állandó vigyázásban és evangéliumi örömben előre tekinteni az életünkben. Az istentisztelet rendje 1.     Apostoli köszöntés                                                                   Püski Gábor beosztott lelkipásztor 2.     Fennálló Read more about Istentisztelet 2021. december 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. november 28. 10 óra

Advent első vasárnapja Advent az egyházi év kezdete, jelentése: megérkezés. A vasárnap és az egész adventi időszak teológiájában egyszerre van jelen Krisztus első eljövetelére való visszaemlékezés és a visszajövetelére való reményteljes várakozás és előöröm. Az adventi időszak a húsvétot megelőzőhöz hasonlóan böjti időszak; ezt jelzi a római katolikus és evangélikus testvéreinknél használatos lila liturgikus szín Read more about Istentisztelet 2021. november 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. november 21. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. november 21. Az igehirdetés alapigéje: „Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Read more about Istentisztelet 2021. november 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. november 14. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. november 14. Az igehirdetés alapigéje: „Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1Tim 6,11–12) Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor Read more about Istentisztelet 2021. november 14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. november 7. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. november 7. Gyászolók vasárnapja Az igehirdetés alapigéje: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor 15,20) Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor Fennálló ének: 90:1 Emlékezés percei Főének: 275:1–5 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre. Előfohász Igeolvasás: 1Kor 15,12–28 Imádság Read more about Istentisztelet 2021. november 7. 10 óra[…]

Egyházmegyei ünnepi reformációs istentisztelet 2021.10.31. 17 óra

Ünnepi úrvacsorás istentisztelet a  reformáció  emlékünnepe  alkalmából (Debrecen-Nagytemplom, 2021. október 31. 17.00)   Igei köszöntés (állva): – Püski Lajos egyházkerületi lelkészi főjegyző Gyülekezeti ének (állva): 25. zsoltár 1. verse „Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram…” Gyülekezeti ének (ülve): 390. dicséret 1-2. verse „Erős vár a mi Istenünk…”   Isten rendelése – Bűnvallás – Kegyelemhirdetés Read more about Egyházmegyei ünnepi reformációs istentisztelet 2021.10.31. 17 óra[…]

Istentisztelet 2021. október 31. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 31. Az istentisztelet rendje:Az igehirdetés alapigéje: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy Read more about Istentisztelet 2021. október 31. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. október 24. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 24. Az igehirdetés alapigéje: „És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, Read more about Istentisztelet 2021. október 24. 10 óra[…]