Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 24.

ISTEN ORSZÁGÁBAN NINCSENEK KEDVENCEK Igehirdetés: Oláh István Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 10,34–35 „Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 25:6 3. Keresztelés Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 24.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 17.

Igehirdető: Szilágyi Zoltán Az igehirdetés alapigéje: Róm 15,1 „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor 2. Fennálló ének: 224:1 3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés 4. Főének: Krisztus testének tagja vagy már 5. Előfohász 6. Igeolvasás: 1Kor 13 7. Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 17.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 10.

…EGY SZENVEDÉLYES ÉLET ISTEN KEZÉBEN Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: Bír 16, 28 „Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon!” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Oláh István Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 10.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 3.

A NÉV KÖTELEZ! Igehirdető: Oláh István Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 4,12 „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” Az istentisztelet rendje Preludium: Gordon Young: Jubilation 1. Apostoli köszöntés​Beszterczey András lelkipásztor 2. Fennálló ének: 62:3 3. Immánuel Otthon és Iskola tanévnyitója​Juhász Zsófia igazgató 4. Főének: Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 3.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 27.

BEZZEG A MI IDŐNKBEN! Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: Bír 2,11–12 „Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a Baalokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat.” Az istentisztelet rendje 1. Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 27.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 20.

HOGYAN VÁLTOZTAT MEG A KEGYELEM? Igehirdető: Oláh István Az igehirdetés alapigéje: Lk 7,40–43 „Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondanivalóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 20.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 13.

SZERETNI VALAKIT VALAMIÉRT Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: Énekek 2,1–3 „A Sárón nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma. Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek.” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 13.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 6.

NE AGGÓDJATOK A HOLNAPÉRT Igehirdető: Vad Zsigmond Az igehirdetés alapigéje: Jak 4,14a „Azt sem tudjátok mit hoz a holnap.” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 201:1 3. Keresztelés 4. Főének: 746:1–3 5. Előfohász Pálfi Karolina exmisszus 6. Igeolvasás: Mt 6,31–34; Lk 12,16–21; Jak 4,13–17 7. Imádság 8. Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 6.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 30.

RAGYOGJON A TI VILÁGOSSÁGOTOK… Igehirdető: Oláh István Az igehirdetés alapigéje: Mt 5, 13–16 „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 30.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 23.

SZENVEDNI ISTEN IGÉJÉÉRT A XXI. SZÁZADBAN? Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: 2Tim 1,8 „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által.” Az istentisztelet rendje Preludium: C. Franck: L’Organiste – 33. 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 105:1 Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 23.[…]