Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 18. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 18. 10 óra KÍSÉRTÉS IDEJÉN IS A SZENTLÉLEK ERŐTERÉBEN Az igehirdetés alapigéje: Lk 4,1–13 „Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.” Az istentisztelet rendje 1.    Apostoli köszöntés    Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 18. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 11. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 11. 10 óra Házasság állandó megújulásban Az igehirdetés alapigéje: Jn 2,1-5 „A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 11. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 4. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 4. 10 óra A hit cselekszik: Enni ad Az igehirdetés alapigéje: Mk 6,34;41–44 „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.” „Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 4. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 28. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 28. 10 óra A hit cselekszik: Gyógyít Az igehirdetés alapigéje: Mt 15,21–28 „Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 28. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 21. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 21. 10 óra A hit cselekszik: Gyógyít Az igehirdetés alapigéje: Mt 9,22b „Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                                      Oláh István lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 552:1,4 3.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés 4.   Főének: 204:1–4 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 21. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 14. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 14. 10 óra A hit cselekszik: imádkozik Az igehirdetés alapigéje: Mt 6,7–8 „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 14. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 7. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 7. 10 óra A hit cselekszik: ad Az igehirdetés alapigéje: Mt 2,11 „Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                                    Oláh István lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 224:2 3.   Főének: 825:1–4 Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 7. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 1. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 1. 10 óra INDULJUNK JÉZUS DINAMIKUS EREJÉVEL Az igehirdetés alapigéje: Jn 4,19–26 „Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 1. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. december 31. 16 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2023. december 31. 16 óra VAN MÉG IDŐ! Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 90,12–13; Hag 2,6–7 „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!” „Így szól a Seregek URa: Még egy kevés idő…” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                     Beszterczey András lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 90:1 Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. december 31. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2023. december 31. 10 óra KEZEINK MUNKÁJÁT TEDD MARADANDÓVÁ! Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 90,17 „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                             Püski Gábor bo. lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 90:1 3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés 4.   Főének: 432:1–5 5.   Előfohász 6.     Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. december 31. 10 óra[…]