Istentisztelet 2020. február 9. 10 óra

2020. február 9. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18) Az igehirdetés témája: Közösségre teremtve Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 164,1 3. Gyerekpercek – Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor Read more about Istentisztelet 2020. február 9. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. február 2. 10 óra

2020. február 2. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Diakónia vasárnap Az igehirdetés alapigéje: „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, Read more about Istentisztelet 2020. február 2. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. január 26. 10 óra

2020. január 26. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1 Kor Read more about Istentisztelet 2020. január 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. január 19. 10 óra

2020. január 19. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek Read more about Istentisztelet 2020. január 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. január 12. 10 óra

2020. január 12. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.” (Fil 2,5) Az igehirdetés témája: Tanítványi identitás Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés -Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 291,1 3. Gyerekpercek -Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor 4. Főének: 313,1-8 5. Előfohász 6. Read more about Istentisztelet 2020. január 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. január 5. 10 óra

2020. január 5. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én Read more about Istentisztelet 2020. január 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020 január 1. 10 óra

2020. január 1. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18) Az igehirdetés témája: Folyamatos növekedés Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 191 3. Főének: 283,3-4;6 Read more about Istentisztelet 2020 január 1. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 31. 16 óra

2019. december 31. 16 óra – AZ IGE ÉVE Ünnepi istentisztelet-2019.12.31. ÓÉV „Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!… Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy Read more about Istentisztelet 2019. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra

2019. december 29. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.” (3Móz 19,2) Az igehirdetés témája: Szentek legyetek! Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Ésik Ádám János exmisszus-gyakornok 2. Fennálló ének: 162,1 3. Read more about Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra

2019. december 22. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Mal 3,23-24) Az igehirdetés témája: Légy készen! A mai igéről: Read more about Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra[…]