Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. február 4. 10 óra
A hit cselekszik: Enni ad

Az igehirdetés alapigéje: Mk 6,34;41–44

„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.”
„Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jóllaktak, összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                                   Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 23:1

3.    Főének: 111:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
gyermek-istentiszteletre.

4.    Előfohász

5.     Igeolvasás: 2Kir 4,42–44                           Dr. Kósa Karolina presbiter, diakóniai bizottsági tag

6.     Imádság                                                            Dudás Ferenc, presbiter, diakóniai bizottsági tag

7.     Igehirdetés előtti ének: 332:7

8.     Igehirdetés: Mk 6,32–44                                                                         Oláh István lelkipásztor

9.     Zenei elcsendesedés

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 360:9

12. Úrvacsora, Ágendázik (757–761)                                                           Pálfi Karolina exmisszus

13. Áldás

14. Diakóniai beszámoló                           Szabó Péter Csaba presbiter, Diakóniai Bizottság elnöke

15. Hirdetések

16. Záróének: 294:1–7

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Erdélyi Katalin 77 évet élt és Hőgye Mihályné (Dányi Mária) 92 évet élt testvéreinket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Molnár Lajos halálának 30. évfordulója alkalmából, Hőgye Mihályné (Dányi Mária) temetésének időpontjában és Szabó Zoltánné (Fehér Eszter) halálának 5. évfordulója alkalmából szólalt meg. Istentisztelet után Hőgye Mihályné (Dányi Mária) emlékét fogja hirdetni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.   Az úrvacsorai jegyeket a diakóniai bizottságtagjai ajánlotta fel.

2.   Presbitériumunk döntése alapján 2024-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.200 Ft, nyugdíjas testvéreink számára 1.100 Ft diákok részére 800 Ft. 

3.   Február 8-án (csütörtökön) 17 órára hívjuk a gyülekezeti nőszövetség nyitó alkalmára a Karakter 1517 Könyvesbolt és Könyvesboltban.

4.   Február 10-én (szombaton), az Egyháztáji vásár keretében, gyülekezeti disznótort szervezünk, ahol kóstolót is vásárolhatunk. Helyszín a Gyülekezeti Központ (Leány utca). 

5.   Február 11–18. között szervezzük meg a Házasság hete programsorozatot, amelyről a mellékelt lapon tudnak a Testvérek tájékozódni.

6.   Március 5-én (kedden) 18 órakor kezdődik Pál Feri előadása: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?” címmel. 

7.   Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje hallható a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

8.   Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

 

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

 

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Püski Gábor 10:00: Dr. Fekete Károly 18:00: Oláh István