Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. március 10. 10 óra
HALLJÁTOK ÉS ÉRTSÉTEK!

Az igehirdetés alapigéje: Mt 13,31–35

„Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki.”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                         Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 66:7

3.   Gyermekpercek                                                           Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor

4.   Főének: 802:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe 
gyermek-istentiszteletre, az imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

5.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés

6.   Előfohász

7.     Igeolvasás: 1Móz 18,1–15                                                                                           

8.     Imádság                                                                                                                                                               

9.     Igehirdetés előtti ének: 264:1

10. Igehirdetés: Mt 13,31–35                                                                   Oláh István lelkipásztor

11. Zenei elcsendesedés

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Ének: 238:4

14. Hirdetések                                                                                                                                                          

15. Záróének: 289:1–6

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Papp Antalné (Kiss Julianna) 74 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az istentisztelet után Szabó Imre gyógyszerész, volt presbiter halálának 20. évfordulója alkalmából ésKárolyi Zsigmond ny. református lelkipásztor halálának 6. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre

Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Gulácsy Balázs és 
Harsányi Laura.

 „A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK

1.      Istentisztelet után Kustár Gábor művész-tanár METAMORFÓZIS című időszaki kiállítását nyitjuk meg templomunk Kálvin Galériáján.

2.      Március 12-én (kedden) 18 órától presbiter gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben.

3.      Március 16-án (szombaton) 8-11:30-ig Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utcai Gyülekezeti Központban.

4.      Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

5.      Március 24-én (Virágvasárnap) 18 órától zenés istentisztelet (Dominica Palmarum) lesz a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar közreműködésével. Igét hirdet: Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész.

6.      Március 25-én (kedden) 17 órától Közöttünk élnek… címmel, a hit és a mindennapok kapcsolódásáról, új beszélgetés-sorozat indul a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Vendégeink: Vékony Anna színművész, Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, Ozstváth Sándor nyelvész, irodalmár, Dr. Sipka Péter ügyvéd.

7.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

8.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

9.      Hálásan köszönjük a gyülekezet szeretetét, mellyel a szerényebb körülmények között élőket segítik évről évre. Most a húsvéti csomaggal támogathatjuk őket. Adományaikat várjuk személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy utalással, közlemény: Húsvéti csomag.

10.   Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 18556403-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a böjt áldásaiért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)