Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. január 14. 10 óra
A hit cselekszik: imádkozik

Az igehirdetés alapigéje: Mt 6,7–8

„Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                     Beszterczey András lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 227:1

3.   Gyermekpercek                                                  Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor

4.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés

5.   Főének: 334:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
gyermek-istentiszteletre.

6.   Előfohász

7.     Igeolvasás: Zsolt 143:1–12

8.     Imádság

9.     Igehirdetés előtti ének: 95:3

10. Igehirdetés: Mt 6,7–8                                                     Oláh István lelkipásztor

11. Zenei elcsendesedés

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Hirdetések

14. Ének: 105:1

15. Tiszteletbeli presbiterek avatása                                        Ember Sándor főgondnok

16. Záróének: 333:1–3

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Berek Sándor főiskolai docens (DRHE) 60 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang istentisztelet után Dr. Berek Sándor és Szegedy Margit Eleonóra emlékére fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.      Január 21–28. között Ökumenikus imahetet tartunk, melynek záró alkalma január 28-án 17 órától lesz itt a Nagytemplomban.

2.      Január 30-án (kedden) 18 órától Csuja Imre önálló estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében.

3.      Február 3-án (szombaton) szeretettel hívjuk a testvéreket az V. Nagytemplomi Jótékonysági Bálra. Helyszín: Debreceni Egyetem belső Díszudvara. Jegyek a Lelkészi Hivatalban vásárolhatók 10.000 Forint (felnőtt) és 6.000 Forint (3-12 éves gyermek) áron. A bál bevételével a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet „Felnőtté válás” programját támogatjuk, amely a 18-25 év közötti fiatalok elmagányosodása ellen küzd, az önismeretet és a párválasztást segíti.

4.      Március 20-án (szerdán) 18 órától lesz Eperjesi Károly estje a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében.

5.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

 

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon találhatóak.

 

Imádkozzunk békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Beszterczey András