Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. február 11. 10 óra
Házasság állandó megújulásban

Az igehirdetés alapigéje: Jn 2,1-5

„A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg!”

Az istentisztelet rendje

Preludium: Kovács Szilárd Ferenc: Intrada

1.   Apostoli köszöntés                                                             Beszterczey András lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 802:1,3

3.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés

4.   Főének: 842:1–5

5.   Előfohász

6.     Igeolvasás: Jel 19,5–9                                                                       Tárczy István jubiláló

7.     Imádság                                                                      Tárczyné Dr. Mányi Sarolta jubiláló

8.     Igehirdetés előtti ének: 778

9.     Igehirdetés: Jn 2,1­–11                                             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10.Zenei elcsendesedés: A. Van Den Eyn: Cantique

11.Imádság, Úri ima, Áldás

12.Ének: 548:3

13.Jubiláló házastársak fogadalomtétele                                            Oláh István lelkipásztor

14.Hirdetések

15.Záróének: 821:1–3

Postludium: Th. Salomé: Grand Choeur in G

 

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár, karnagy

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Virág Jánosné (Darabos Julianna) 91 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK

1.   Presbitériumunk döntése alapján 2024-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.200 Ft, nyugdíjas testvéreink számára 1.100 Ft, diákok részére 800 Ft. 

2.   Február 11–18. között szervezzük meg a Házasság hete programsorozatot.

3.   Február 20-án (kedden) 18 órától böjti csendességet tartunk az Imateremben.

4.   Február 25-én (vasárnap), a 10 órakor kezdődő istentisztelet után ismertetjük az istentisztelet évéhez kapcsolódó kérdőívek eredményének kiértékelését az Imateremben.

5.   Március 5-én (kedden) 18 órakor kezdődik Pál Feri előadása: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?” címmel. 

6.   Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje hallható a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

7.   Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

8.   Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

 

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

 

Imádkozzunk a házasságok megújulásáért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Beszterczey András 18:00: Pálfi Karolina