Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. február 18. 10 óra
KÍSÉRTÉS IDEJÉN IS A SZENTLÉLEK ERŐTERÉBEN

Az igehirdetés alapigéje: Lk 4,1–13

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                                   Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 261:1

3.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés

4.    Főének: 541:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
gyermek-istentiszteletre, a tizenévesek pedig az imaterembe.

5.    Előfohász

6.     Igeolvasás: Zsolt 91                                                                                                      

7.     Imádság                                                                                                                                                               

8.     Igehirdetés előtti ének: 165:1

9.     Igehirdetés: Lk 4,1–13                                                      Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Zenei elcsendesedés

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Ének: 230:5

13. Hirdetések                                                                                    Beszterczey András lelkipásztor

14. Záróének: 291:1–3

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Emlékharang

A Rákóczi-harang az istentisztelet után Dusa István halálának 5. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.   Presbitériumunk döntése alapján 2024-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.200 Ft, nyugdíjas testvéreink számára 1.100 Ft, diákok részére 800 Ft. 

2.   Február 20-án (kedden) 18 órától „Írd át álmaim, amire akarod!” címmel böjti csendességet tartunk az Imateremben.

3.   Február 25-én (vasárnap), a 10 órakor kezdődő istentisztelet után ismertetjük az istentisztelet évéhez kapcsolódó kérdőívek eredményének kiértékelését az Imateremben.

4.   Március 1-én (pénteken) 16 órakor lesz az Ökumenikus Világimanap alkalma a görögkatolikus metropolitai hivatal aulájában (Petőfi tér 8.).

5.   Március 5-én (kedden) 18 órakor kezdődik Pál Feri előadása: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?” címmel. 

6.   Március 6-án (szerdán) 18 órakor kezdődik az életkortól független Olvasókör a Gyülekezeti Központban.

7.   Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje hallható a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

8.   Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

9.   Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

 

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

 

Imádkozzunk a házasságok megújulásáért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Dancsó Zoltán 10:00: Oláh István 18:00: Püski Gábor