Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. március 3. 10 óra
HALLJÁTOK ÉS ÉRTSÉTEK!

Az igehirdetés alapigéje: Mt 13,30

„Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe!”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                              Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 66:1

3.   Főének: 834:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe 
gyermek-istentiszteletre, az imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

4.   Előfohász

5.     Igeolvasás: 1Móz 3,1–6                                                                                              

6.     Imádság                                                                                                                                                              

7.     Igehirdetés előtti ének: 266:1

8.     Igehirdetés: Mt 13,24–30                                                  Beszterczey András lelkipásztor

9.     Zenei elcsendesedés

10.Imádság, Úri ima

11.Úrvacsora előtti ének: 351:1–2

12.Úrvacsora, ágenda (757–761)                                          Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

13.Áldás

14.Hirdetések                                                                                                                                                         

15.Záróének: 761:1–5

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Ószabó Istvánné (Barkász Éva) 73 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK

1.      Az úrvacsorai jegyeket Vincze Teréz Mária gyülekezeti tagunk adományozta.

2.      Március 5-én (kedden) 18 órakor kezdődik Pál Feri előadása: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?” címmel. 

3.      Március 6-án (szerdán) 18 órakor újra lesz Könyvtámasz olvasókör a Gyülekezeti Központban. Az új sorozat témája: A “Tíz Ige” életünkben és történeteinkben. Érdemes előzetesen jelentkezni e-mailben: agnes.balint@gmail.com címen.

4.      Március 7-én (csütörtökön) 17 órától rendhagyó templomi sétára hívjuk a Nagytemplomba. Új oldaláról mutatjuk meg a Nagytemplomot. Olyan helyre léphetnek be a látogatók, ahol eddig még nem járhattak, szó lesz a templomban lévő tárgyak szimbolikájáról, a Szentlélek jelenlétéről, valamint megszólal az orgona is. A különleges alkalmon Beszterczey András lelkipásztor mutatja be a templomot az érdeklődőknek.

5.      Március 10-én (vasárnap) az istentisztelet után Kustár Gábor művész-tanár METAMORFÓZIS című időszaki kiállítását nyitjuk meg templomunk Kálvin Galériáján.

6.      Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje hallható a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

7.      Március 24-én (Virágvasárnap) 18 órától zenés istentisztelet (Dominica Palmarum) lesz a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar közreműködésével. Igét hirdet: Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész.

8.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

9.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

10.  Hálásan köszönjük a gyülekezet szeretetét, mellyel a szerényebb körülmények között élőket segítik évről évre. Most a húsvéti csomaggal támogathatjuk őket. Adományaikat várjuk személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy utalással, közlemény: Húsvéti csomag.

11.  Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 18556403-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a böjt áldásaiért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Oláh István 18:00: Tóth Dorottya Tünde