Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. január 7. 10 óra
A hit cselekszik: ad

Az igehirdetés alapigéje: Mt 2,11

„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                                    Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 224:2

3.   Főének: 825:1–4

4.   Előfohász

5.     Igeolvasás: 2Móz 36, 1–6

6.     Imádság

7.     Igehirdetés előtti ének: 203:1–2

8.     Igehirdetés: Mt 2,11                                         Beszterczey András lelkipásztor

9.     Zenei elcsendesedés

10. Imádság, Úri ima 

11. Úrvacsora előtti ének: 372:4–5

12. Úrvacsora, ágendázik (757–761)                                  Püski Gábor bo. lelkipásztor

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záróének: 759:1–3

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Emlékharang

Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Szilágyi Zoltán halálának 1. évfordulója alkalmából és a Barcza család elhunyt tagjai emlékére szólalt meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.       Az úrvacsorai jegyeket magát megnevezni nem kívánó testvérünk adományozta.

2.       Február 3-án (szombaton) szeretettel hívjuk a testvéreket az V. Nagytemplomi Jótékonysági Bálra. Helyszín: Debreceni Egyetem belső Díszudvara. Jegyek a Lelkészi Hivatalban vásárolhatók 10.000 Forint (felnőtt) és 6.000 Forint (3-12 éves gyermek) áron. A bál bevételével a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet „Felnőtté válás” programját támogatjuk, amely a 18-25 év közötti fiatalok elmagányosodása ellen küzd, az önismeretet és a párválasztást segíti.

3.       A Nagytemplomi Művészeti Estek 2024-es előadásaira már megvásárolhatók a jegyek, január 30-án Csuja Imre verses estje, március 20-án Eperjes Károly estje lesz hallható a Nagytemplomban. Bővebb információ a nagytemplom.hu oldalon olvasható.

4.       Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat átutalhatják a 11738008-20080437 számlaszámra (közlemény: Tűzifa) vagy személyesen befizethetik a lelkészi hivatalban.

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Pálfi Karolina 10:00: Oláh István 18:00: Püski Gábor

 

GYÜLEKEZETÜNK STATISZTIKAI ADATAI A 2023-AS ESZTENDŐBEN

Megkereszteltük 84 testvérünket (41 fiú, 32 lány, 6 férfi, 5 nő).

Konfirmált 51 testvérünk (26 fiú, 17 lány, 3 férfi, 5 nő).

Házasságkötésére Isten áldását kérte 32 házaspár

                                      (14 református, 18 vegyes vallású).

Eltemettük 59 testvérünket (30 férfi, 29 nő).

 

Áldott, békés, boldog új esztendőt kívánunk!