Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. január 28. 10 óra
A hit cselekszik: Gyógyít

Az igehirdetés alapigéje: Mt 15,21–28

„Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És meggyógyult a leánya még abban az órában.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                                Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25:2

3.    Keresztelés

4.    Főének: 347:1–6

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe
gyermek-istentiszteletre.

5.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés                                                Beszterczey András lelkipásztor

6.    Előfohász

7.     Igeolvasás: Ézs 49,5–6                                               Nagy Emőke támogatott lakhatás lakója

8.     Imádság                                                                 Domokos Gergő támogatott lakhatás lakója

9.     Igehirdetés előtti ének: 541:2

10. Igehirdetés: Mt 15,21–28                                           Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

11. Zenei elcsendesedés

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Ének: 617:4

14. Támogatott lakhatás bemutatása                                                        Juhász Zsófia főigazgató

15. Hirdetések

16. Záróének: 825:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Karácsonyi Örs György, Sipos Tibor, Sipos Liza és Szűcs Marcell részesültek a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Szopkó Csaba 63 évet élt, Haluska Károlyné (Szabó Erzsébet) 78évet élt és Mucsi János 84 évet élt testvéreinket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Frank Lajos és felesége Tóth Mária emlékére, valamint Török Bálint halálának 9. évfordulója alkalmából szólalt meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.   Presbitériumunk döntése alapján 2024-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.200 Ft, nyugdíjas testvéreink számára 1.100 Ft diákok részére 800 Ft.

2.   Ma 17 órakor az Ökumenikus Imahét záróalkalma a Nagytemplomban lesz.

3.   Január 30-án (kedden) 18 órától Csuja Imre önálló estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

4.   Február 8-án (csütörtökön) 17 órától a gyülekezeti nőszövetség nyitó alkalma a Karakter 1517 Könyvesbolt és Könyvesboltban lesz.

5.   Február 10-én (szombaton), az Egyháztáji vásár keretében, gyülekezeti disznótort szervezünk a Gyülekezeti Központban, amelyen kóstoló is megvásárolható lesz.

6.   Február 11–18. között szervezzük meg a Házasság hete programsorozatot, amelyről a mellékelt lapon tudnak a Testvérek tájékozódni.

7.   Március 5-én (kedden) 18 órakor kezdődik Pál Feri előadása: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?” címmel. 

8.   Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje hallható a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

9.   Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

 

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

 

Imádkozzunk a támogatott lakhatás lakóiért, békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00 (úrvacsora): Szász Anna Boglárka 10:00 (úrvacsora): Oláh István 
18:00: Dancsó Zoltán