Istentisztelet a Nagytemplomban

2024. február 25. 10 óra
A HIT CSELEKSZIK: MEGBOCSÁT

Az igehirdetés alapigéje: Mt 18,21–22

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.”

Az istentisztelet rendje

1.    Apostoli köszöntés                                                                       Beszterczey András lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 32:1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 248:1–8

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe 
gyermek-istentiszteletre, az imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

5.    Bűnvallás és kegyelemhirdetés                                                                Oláh István lelkipásztor

6.    Előfohász

7.     Igeolvasás: JSir 3,19–24                                                         Dr. Bodzás Sándor gyülekezeti tag

8.     Imádság                                                            Dr. Bodzásné Dr. Szanyi Gyöngyi gyülekezeti tag

9.     Igehirdetés előtti ének: 663:4

10. Igehirdetés: Mt 18,21–35                                                            Beszterczey András lelkipásztor

11. Zenei elcsendesedés

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Ének: 465:3

14. Hirdetések                                                                                                                                                           

15. Záróének: 333:1–3

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek

Ma Györfi Ádám és Kovács Lilla részesültek a keresztség sákramentumában.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Gara Zsigmondné (Szalai Etelka) 83 évet élt testvérünket.

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Nagy Dezsőné (Szőke Rózsa) 99 évet élt volt debreceni lakos emlékére és Lakatos Tibor halálának 5. évfordulója alkalmából szólalt meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK

1.    Február 27-én (kedden) 17 órakor lesz a Nagytemplomi Nőszövetség következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.

2.    Március 1-én (pénteken) 16 órakor lesz az Ökumenikus Világimanap alkalma a görögkatolikus metropolitai hivatal aulájában (Petőfi tér 8.).

3.    Március 5-én (kedden) 18 órakor kezdődik Pál Feri előadása: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?” címmel. 

4.    Március 6-án (szerdán) 18 órakor újra lesz Könyvtámasz olvasókör a Gyülekezeti Központban. Az új sorozat témája: A “Tíz Ige” életünkben és történeteinkben. Érdemes előzetesen jelentkezni e-mailben: agnes.balint@gmail.com címen.

5.    Március 20-án (szerdán) 18 órától Eperjes Károly estje hallható a Nagytemplomi Művészeti Estek keretében. 

6.    Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón.

7.    Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára.

8.    Hálásan köszönjük a gyülekezet szeretetét, mellyel a szerényebb körülmények között élőket segítik évről évre. Most a húsvéti csomaggal támogathatjuk őket. Adományaikat várjuk személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy utalással, közlemény: Húsvéti csomag.

9.    Köszönjük, ha adója 1%-át a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány részére ajánlja fel. A támogatást a templomunk fűtésrendszerének korszerűsítésére használjuk fel. Adószáma: 18556403-1-09

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a böjt áldásaiért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Mátyásné Szabó Beáta (úrvacsora) 10:00: Beszterczey András (úrvacsora) 
18:00: Dancsó Zoltán