2024. május 26.

Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 133

„Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”

Az istentisztelet rendje

1.   Apostoli köszöntés                                                                                      Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 24:1

3.   Főének: 831:1–4

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe

 gyermek-istentiszteletre, az Imateremben kivetítőn követhető az istentisztelet.

4.     Előfohász

5.     Igeolvasás: Ef 6,10–20                                                                                                                               

6.     Imádság                                                                                                                                                              

7.     Igehirdetés előtti ének: Tégy eggyé, Urunk

8.     Igehirdetés: Zsolt 133                                    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.     Zenei elcsendesedés

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 468:1

12. Úrvacsora, ágenda(757-761)                                            Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor

13. Áldás

14. Hirdetések                                                                                                                                                         

15. Záróének: 591:1–4

 

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Temetés

Az elmúlt héten eltemettük Trási Péterné (Varju Valéria) 77 évet élt és Kotán Zoltánné (Dögei Gizella) 65 évet élt testvéreinket

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK

1.      Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó gyülekezeti tag ajánlotta fel.

2.      Fájó szívvel tudatjuk, hogy egykori munkatársunk Tóth Zoltán az elmúlt héten elhunyt életének 54. évében. Temetése június 20-án 15 órától lesz a Debreceni Köztemetőben.

3.      Olyan gyülekezeti tagokat keresünk, akik szívesen vállalnak tolmácsolás szolgálatot angol nyelven az istentiszteleteken. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

4.      Ma 18 órától a Vasárnapi Orgonaesték keretében Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész, Debrecen város főzeneigazgatója fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.

5.      Június 5-én (szerdán) 18 órától beszélgetés lesz a Könyvtámasz olvasóklubban a Gyülekezeti Központban.

6.      Június 11-én (kedden) 17 órától lesz az Imaszoba megnyitója, a templomtér 5. emeleti imaszobája megújult formában ismét megnyitja kapuit az elcsendesedni vágyók számára, egy rendhagyó interaktív imasétára invitálva a látogatókat.

7.      Június 12-én (szerdán) 18 órától lesz az Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg előadás gyermekeknek, felnőtteknek, gyermek lelkű felnőtteknek Mesélő: Vecsei H. Miklós, zene: Csorba Lóci

8.      Július 15–19. között lesz a gyülekezeti táborunk Balatonszárszón. Regisztráció a nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon.

9.      Július 29. és augusztus 3. között napközis hittantábort szervezünk, 4–10 év közötti gyermekek számára. Regisztrálni a nagytemplom.hu/hittantabor oldalon lehet.

További hírek és részletek a www.nagytemplom.hu oldalon olvashatóak.

Imádkozzunk a Szentlélek munkájáért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)