Istentisztelet 2018. február 18. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien!
Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!”
(Ézs 44,10-11.20)
Az istentisztelet témája: A hazugságra épített élet eredménye
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán segédlelkész
2. Fennálló ének: 161,1
3. Főének: 138,1-2;4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézs 44,1-20
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 135,9-10
8. Igehirdetés: 2Móz 20,2-3 és Ézs 44,10-11.20 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 469,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 135,1-3;12
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– február 12-én du. 1 órakor Tarpai Kálmán emlékét hirdette, halálának 12. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Szidor László 81 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Február 19-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Február 21-én, szerdán délután fél 2-kor Zenei Könyvtár elnevezésű alkalom lesz a Nyitott Ajtó Szociális Központban. Az alkalom témája: Kocsis Zoltán – Zongorától a karmesteri pálcáig.
3. Február 22-én, csütörtökön 15 órától Dr. P. Szalay Emőke tart előadást Agyagba égetett vallás címmel a Nagytemplom Imatermében. A belépés díjtalan.
4. Február 24-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
5. Március 2-án, pénteken 17 órától lesz a Világimanap a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség templomában (4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.).
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Februárban az igehirdetések az I. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• február 4. A szövetség – 2Móz 19,1-6
• február 11. Szabadság – Róm 8,18-24
• február 18. A hazugságra épített élet eredménye – Ézs 44,9-20
• február 25. Ki ment meg téged? – Mt 1,21
________________________________________
Február 25-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Ki ment meg téged?
Az igehirdetések alapigéje: Mt 1,21. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Dancsó Zoltán Vad Zsigmond Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.