Istentisztelet 2017. szeptember 17. 10 óra

Istentisztelet 2017. szeptember 17. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Read more about Istentisztelet 2017. szeptember 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. augusztus 6. 10 óra

Istentisztelet 2017. augusztus 6. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.” (1Kor 12,4;7;11) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Fecske Read more about Istentisztelet 2017. augusztus 6. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. június 18. 10 óra

Istentisztelet 2017. június 18. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély Read more about Istentisztelet 2017. június 18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. június 11. 10 óra

Istentisztelet 2017. június 11. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély Read more about Istentisztelet 2017. június 11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. június 5. 10 óra (pünkösd 2. napja)

Istentisztelet 2017. június 5. 10 óra (pünkösd 2. napja) AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (János 3,7-8) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs ifjúsági Read more about Istentisztelet 2017. június 5. 10 óra (pünkösd 2. napja)[…]

Istentisztelet 2017. május 21. 10 óra

Istentisztelet 2017. május 21. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” (ApCsel 11,26) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329,2 3. Keresztelő 4. Főének: 396,1-3 5. Előfohász Read more about Istentisztelet 2017. május 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. május 7. 10 óra

Istentisztelet 2017. május 7. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor így szólt: Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felsőruháikat.” Read more about Istentisztelet 2017. május 7. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 431 3. Keresztelés 4. Főének: 130,1-4 5. Előfohász Püski Gábor exmittált teológus hallgató 6. Igeolvasás: ApCsel 5,17-32 7. Imádság Read more about Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. április 16. 10 óra (húsvét 1. napja)

Istentisztelet 2017. április 16. 10 óra (húsvét 1. napja) AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lukács 24,5-6) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 185 3. Főének: 356,1-5 4. Előfohász, Igeolvasás: Lukács 24,1-12 5. Imádság 6. Gyülekezeti kórus éneke: (Nagy Csaba: Dicsőség Read more about Istentisztelet 2017. április 16. 10 óra (húsvét 1. napja)[…]

Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!” (Róm 8,31-39) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs Read more about Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra[…]