Istentisztelet 2017. június 5. 10 óra (pünkösd 2. napja)

Istentisztelet 2017. június 5. 10 óra (pünkösd 2. napja)

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”
(János 3,7-8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
2. Fennálló ének: 372,1
3. Főének: 370,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 3,1-11
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 369,1
8. Igehirdetés: János 3,7-8 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 371,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Jubileumi konfirmáció előtti ének: 463,1
12. Jubileumi konfirmáció Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Köszöntések Dr. Csabina Sándor gondnok
Dr. Szabó Attila presbiter, jubiláló konfirmandus
14. Vers Salánki Sándorné jubiláló konfirmandus
15. Hirdetések
16. Záró ének: 375,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak, hogy a
Szentlélek újítsa meg a gyülekezetünket!

HIRDETÉSEK ________________________________________
Jubileumi konfirmáció alkalmával
Imre Boglárka, Sas Nelli, Dr. Szabó Attila, Barna Márta Éva,
Salánki Sándorné Kovács Irma Eszter, Borsi Tivadar, Borsiné Dr. Barla Erzsébet,
Erdős Ildikó, Kovács Ildikó, Nagy Kálmán, Pósa Zoltán Csaba,
Dr. Vántsa Zoltánné Simon Magda, Tóth József,
Dr. Lévay Botondné Böőr Irén, Dr. Virágh Pál és Hüse Ferencné Nagy Juliánna fogadalmukat megújították.
________________________________________
A pünkösdi ünnepkörben 15 gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Ma este 19 órától Karasszon Dezső és Pálúr János orgonakoncertje lesz a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál záró programjaként. Az alkalomra belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók, 1900 forintos áron.
2. Június 10-én, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
3. Június 10-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés 2016-2017 év záró alkalma a Debrecen-Nagy Sándor-telepi Református Egyházközségben (Debrecen, Pósa út 23.).
4. Június 11-én, vasárnap a 10 órás istentiszteleten Gimnáziumi napot tart a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, igét hirdet Fehér Norbert lelkipásztor, vallástanár. Ezen az istentiszteleten tartjuk a hittanos gyermekeink tanévzáróját is.
5. Június 11-én, vasárnap a 18 órás istentisztelet keretében adunk hálát a zene ajándékáért és az Immánuel Kórus 10 éves fennállásáért. Gyülekezetünk ezen az alkalmon a perselypénzből az Immánuel Otthont támogatja.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft. Jelentkezni május 15-től a Lelkészi Hivatalban lehet.
7. Hálatelt szívvel hirdetjük, hogy a Csillagocska Gyermeknapon 53.000 Ft adomány gyűlt össze az adomány vásárból, amelyet a gyülekezet gyermektermeire fogunk fordítani.
8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

ISTENTISZTELETI REND A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖRBEN 2017.
Június 5. Pünkösd II. napja
18.00 Molnár Szabolcs