Istentisztelet 2017. június 4. 10 óra (pünkösd 1. napja)

Istentisztelet 2017. június 4. 10 óra (pünkösd 1. napja)

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.”
(ApCsel 1,8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 189
3. Főének: 374,1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2,1-13
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus és a marosvásárhelyi Vártemplom PSALMUS kórusának éneke (Gárdonyi: Pünkösdi dicséret)
8. Igehirdetés: ApCsel 1,8 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. A marosvásárhelyi Vártemplom PSALMUS kórusának éneke
(Beethoven: Kit áldva áldnak a végtelen mennyek)
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 369-372; 375)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Himnusz
16. Záró ének: 376,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Kovács András karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak, hogy a
Szentlélek újítsa meg a gyülekezetünket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó
testvérünk adományozta az Úrasztalára.
________________________________________
A pünkösdi ünnepkörben 15 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– június 3-án délelőtt 8 órakor Gyúró Illésné emlékét hirdette, halálának 2. évfordulóján,
– június 3-án délután 2 órakor Dr. Lenkey Béla emlékét hirdette,
– a mai napon délelőtt fél 12-kor a 2 és fél éve elhunyt Kormány János emlékét fogja hirdetni, születésének 75. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Papp Miklós 87 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Nagy Gábor és Szörnyi Anikó
________________________________________
1. Ma este 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban.
2. Ma este 19 órától szabadtéri, egyházzenei hangverseny kerül megrendezésre Szimfonikus zsoltárok Debrecen főterén címmel a Kossuth-téren, a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál részeként. A rendezvény ingyenes, de karszalag ellenében ülőhelyet biztosítanak a szervezők, melyek átvehetők istentisztelet után a nyugati kijáratnál, a jegypénztárnál.
3. Június 5-én, hétfőn 19 órától Karasszon Dezső és Pálúr János orgonakoncertje lesz a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál záró programjaként. Az alkalomra belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók, 1.900 forintos áron.
4. Június 10-én, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
5. Június 10-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés 2016-2017 év záró alkalma a Debrecen-Nagy Sándor-telepi Református Egyházközségben (Debrecen, Pósa út 23.).
6. Június 11-én, vasárnap a 10 órás istentiszteleten Gimnáziumi napot tart a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, igét hirdet Fehér Norbert lelkipásztor-vallástanár. Ezen az istentiszteleten tartjuk a hittanos gyermekeink tanévzáróját is.
7. Június 11-én, vasárnap a 18 órás istentisztelet keretében adunk hálát a zene ajándékáért és az Immánuel Kórus 10 éves fennállásáért. Gyülekezetünk ezen az alkalmon a perselypénzből az Immánuel Otthont támogatja.
8. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft. Jelentkezni május 15-től a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. Hálatelt szívvel hirdetjük, hogy a Csillagocska Gyermeknapon 53.000 Ft adomány gyűlt össze az adomány vásárból, amelyet a gyülekezet gyermektermeire fogunk fordítani.
10. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
11. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.