Istentisztelet 2017. augusztus 6. 10 óra

Istentisztelet 2017. augusztus 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.”
(1Kor 12,4;7;11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Fecske Csaba bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Főének: 395,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Kor 12,1-12
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 155
8. Igehirdetés: 1Kor 12,4;7;11 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 214,10
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435
12. Úrvacsora ágendázik Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 200

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor