Istentisztelet 2017. július 30. 10 óra

Istentisztelet 2017. július 30. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak:
Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre.
Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.
Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.
Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt.
Öregen halt meg Jób, az élettel betelve.”
(Jób 42,1;4;6;10;12/a;17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 47,1;3
3. Főének: 489,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jób 42,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra
8. Igehirdetés: Jób 42,1;4;6;10;12/a;17 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: Az Úr csodásan működik
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 254,1-3;5;9
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Kutasi Gábor Ferenc
gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Tóth György és Tóth Anna,
Dr. Balázs Gergő Béla és Kovács Anikó.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Juhász Jánosné (Baranyai Mária) 73 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 27-én du. 4 órakor Dr. Bódor Lajosné (Laczki Edit) emlékét hirdette, halálának 1. évfordulóján,
– az istentisztelet után Csatlós István emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk. A 8 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat a Gyülekezeti Teremben tartjuk.
2. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat).
3. Szeptember 23-án, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Budapestre, amelyen a Nemzeti Múzeumban található Igeidők című reformációs kiállítást, a Kálvin téri templomot és a Református Egyház Zsinati székházát tekintjük meg, valamint sétahajóról láthatjuk fővárosunk nevezetességeit. A kiránduláson ebédet is biztosítunk. A hozzájárulás összege 3.000 Ft/fő. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 9-ig.
4. Szeptember 16-án lesz a Templomok Éjszakája, amelyen bemutatásra kerül Mészáros Mihály: A meghasadt fény című oratóriuma.
5. A Nagytemplom bora megvásárolható a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (augusztus 6.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Oláh István Káposztás Gábor
Zsolt 27 1Kor 12,1-12 Zsolt 96,1-7
Zsolt 27,1-5 1Kor 12,4;7;11