Istentisztelet 2017. augusztus 13. 10 óra

Istentisztelet 2017. augusztus 13. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”(Lk 14,15-24)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 42,1;6
3. Főének: 367,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 42 Nagy Endréné presbiter
6. Imádság Fehér Norbert vallástanár-lelkipásztor
7. Igehirdetés előtti ének: 435,2
8. Igehirdetés: Lk 14,15-24 Dr. Bodó Sára egyetemi docens-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 295,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
12. Záró ének: 451,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Gál Noel Kristóf, Harsányi Ádám, Nyiri Bercel és Szücs Gábor gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang az istentiszteletet követően 11 órakor id. Vántsa Zoltán és felesége Gáspár Valéria emlékét fogja hirdetni. ________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy augusztus 3-án megszületett gyülekezeti tagunk Jámbor-Reszegi Mária és Jámbor Csaba második gyermeke, Jámbor Zente Csaba.
________________________________________
1. Augusztus 15-én, kedden 18 órától Dr. Ötvös László kutató lelkipásztor, bibliatörténész „Méliusz emléke” című bibliakiállításának megnyitójára kerül sor a Nagytemplom Galériáján. A belépés díjtalan.
2. Augusztus 16-án, szerdán délelőtt az Édesanya-Gyermekklub kertében Kiss Csilla Enikő gyógypedagógus tart előadást „Autizmus vagy figyelemzavar” címmel.
3. Augusztus 16-án, szerdán 19 órától újabb Dicsőítő Est kerül megrendezésre a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a szolgálatot ezúttal a Nagyerdei Gyülekezet zenekara végzi. A belépés díjtalan.
4. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk. A 8 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat a Gyülekezeti Teremben tartjuk. A megváltozott helyszín miatt internetes közvetítés nem lesz.
5. Augusztus 20-án, vasárnap ismét lehetőség nyílik arra, hogy a Nagytemplom gyülekezete egy csapatként tekerjen a Virágkarnevált felvezető kerékpáros felvonulásán. Részletek és jelentkezés a nagytemplom weblapján, vagy személyen a Lelkészi Hivatalban.
6. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat). Kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak az istentisztelet után vagy a Lelkészi Hivatalban. Jelentkezési határidő: 2017.szeptember 4. (hétfő).
7. Szeptember 23-án, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Budapestre, amelyen a Nemzeti Múzeumban található Igeidők című reformációs kiállítást, a Kálvin téri templomot és a Református Egyház Zsinati székházát tekintjük meg, valamint sétahajóról láthatjuk fővárosunk nevezetességeit. A kiránduláson ebédet is biztosítunk. A hozzájárulás összege 3.000 Ft/fő. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 9-ig.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (augusztus 20.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs
Péld 2
Péld 2,20-22
Dr. Fekete Károly
1Kor 3,11-23
Jn 2,13-22 Lucski Márta
Jn 2,13-25
Jn 2,18-19