Istentisztelet 2017. augusztus 27. 10 óra

Istentisztelet 2017. augusztus 27. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Akarsz-e meggyógyulni?
A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…”
(Jn 2,13-22)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 226,1-4
5. Előfohász Dancsó Zoltán segédlelkész
6. Igeolvasás: Jn 5,1-15
7. Imádság Püski Gábor segédlelkész
8. Igehirdetés előtti ének: 464,1;3
9. Igehirdetés: Jn 5,6b-7a Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 450,1-2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 300,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
A nyári szünet után bibliaköreink az alábbiak szerint tartják első alkalmaikat:

BIBLIAISKOLA szeptember 11-én, hétfőn, 18 órától a Gyülekezeti Teremben;
KÖZÉPKORÚAK+ BIBLIAKÖR szeptember 2-án, szombaton, 18 órától a Gyülekezeti Teremben;
KŐSZIKLA BIBLIAKÖR szeptember 7-én, csütörtökön, 18 órától az Ifjúsági Központban;
ÁMEN BIBLIAKÖR szeptember 11-én, hétfőn, 18 órától az Ifjúsági Központban.
IFJÚSÁGI BIBLIAKÖRÖK szeptember 8-án, pénteken, 17 órától az Ifjúsági Központban.
________________________________________

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Puskás Zsófia, Ács Anna, Bibók Hanna Izabella, Gulyás Dávid,
Bartók Péter Balázs, Bartók Katinka Kinga, Kiss Luca és Rása Lili gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– az istentisztelet után Kövér László nyugalmazott lelkipásztor és felesége emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Lénárt Ferenc és Juhász Anna Éva,
Hutóczki Norbert és Kerekes Zsuzsanna,
Ónodi-Szűcs Zoltán és Tóth Ágnes Anna,
Baranyi István és Szabó Melinda.
________________________________________
1. A Magyar Református Egyház Zsinatának döntése alapján a mai napi perselypénzt az Őrségi Egyházmegye javára ajánljuk fel, ahol augusztus 10-én a súlyos viharkárokban számtalan ház, középület és templom megrongálódott.
2. Augusztus 28-án, hétfőn és augusztus 29-én, kedden a Lelkészi Hivatal zárva lesz.
3. Szeptember 2-án, szombaton 17 órakor “30+”-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
4. Szeptember 3-án, vasárnap Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Karasszon Dezső orgonaművész szolgál.
5. Szeptember 8-án, pénteken, 17 órától “Ifis Évkezdő Party” címmel szervezünk évadnyitó alkalmat gyülekezetünk fiataljai számára az Ifjúsági Központban.
6. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat). Kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak az istentisztelet után vagy a Lelkészi Hivatalban. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 4. (hétfő).
7. Szeptember 16-án, szombaton lesz a Nyitott Templomok Napja, amelynek keretében kerül bemutatásra 20 órától Mészáros Mihály: A meghasadt fény kapujában című oratóriuma.
8. Szeptember 23-án, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Budapestre, amelyen a Nemzeti Múzeumban található Igeidők című reformációs kiállítást, a Kálvin téri templomot és a Református Egyház Zsinati székházát tekintjük meg, valamint sétahajóról láthatjuk fővárosunk nevezetességeit. A kiránduláson ebédet is biztosítunk. A hozzájárulás összege 3.000 Ft/fő. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 9-ig.
9. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.