Istentisztelet 2017. június 18. 10 óra

Istentisztelet 2017. június 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: Ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.”
(ApCsel 20,7-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 256,1-2;4-5;7
5. Előfohász Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
6. Igeolvasás: ApCsel 20,1-6
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 173
9. Igehirdetés: ApCsel 20,7-12 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 455,7
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Immánuel Otthon és Iskola tanévzáró Győri Zsófia igazgató
14. Záró ének: 254,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Nyári Gyülekezeti Táborunk áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Jávor Bella Lili, Vasas Ervin, Végh Zalán, Kósa Endre,
Bói Kristóf, Répási Gergely, Bugyik Lotti és Maczkó Zsigmond
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Zabosné Molnár Erzsébet 67 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Nyári Gyülekezeti Táborunk 2017. július 3-9. között lesz
Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft,
18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft.
Jelentkezni a weboldalunkon, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
Jelentkezési határidő: 2017. június 20. (kedd).
________________________________________
1. Június 19-én, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola és a Középkorúak+ bibliakör évzáró alkalma lesz a Leány utcán.
2. Június 24-én, szombaton 10 órától a Nagytemplomban kezdődik a Magyar Református Egyház Zsinatának ünnepi ülése. Délután fél 3-tól pedig Debrecen Főterén úrvacsorás istentisztelet keretében adunk hálát Isten több évszázadot átölelő kegyelméért és megtartó szeretetéért, amely alkalomra a testvéreket is hívjuk!
3. Június 24-én, szombaton 10 és 16 óra között tartja a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség a XXIV. Egyházkerületi Konferenciáját a Kistemplomban.
4. Június 24-én, szombaton 18 órától Múzeumok éjszakája lesz a Nagytemplomba, ahova színes programokkal várjuk az érdeklődőket.
5. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja:
2017. szeptember 9, szombat.
6. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.