Istentisztelet 2017. június 25. 10 óra

Istentisztelet 2017. június 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,1-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonajáték (J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium) Rob Frazier orgonista karnagy
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 24,1
4. Keresztelés
5. Főének: 90,1;7-9
6. Köszöntés, előfohász Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
7. Igeolvasás: Zsolt 90 Dr. Sipka Sándor presbiter
8. Imádság Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés előtti ének: 241,1
10. Igehirdetés: Zsolt 90,1-12 Csomós József püspök-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 425,1
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Gyülekezeti ének: 370,1
14. A választási bizottság tagjainak fogadalomtétele Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
15. A presbiter választás menetének ismertetése Dr. Hodossy-Takács Előd
16. Ének (A. T. Williams: Come, Thou Fount of Every Blessing)
Laura Lynne Frazier, zongorán kíséri Rob Frazier
17. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
18. Záró ének: 225,1-8
19. Orgonajáték (J. S. Bach: Esz-dúr fúga) Rob Frazier orgonista karnagy
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Nyári Gyülekezeti Táborunk áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Noah Moearscdauher
gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– június 21-én délelőtt 11 órakor Gulyás Gáborné (Fiák Jolán) emlékét hirdette, halálának 10. évfordulóján,
– június 23-án délután 3 órakor Kaszás Istvánné (Kovács Irén) emlékét hirdette.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Nagy Lajos 79 évet élt,
Geréb Jenő Sándorné (Botos Irén) 61 évet élt
és Dr. Kopcsa József 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Floris Jacobs és Balogh Cecília,
Nagy Attila és Montvai Bernadett.
________________________________________
1. Az egyházmegyei közgyűlés határozata alapján a mai napi perselypénzzel a kismarjai gyülekezetet támogatjuk az egyházmegye többi gyülekezetével együtt.
2. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja:
2017. szeptember 9, szombat.
3. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
4. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövőhét vasárnap (július 2.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Vad Zsigmond Nagyné Török Csilla
ApCsel 24,10-21 ApCsel 24,10-21 Zsolt 28.
ApCsel 24,22-26 ApCsel 24,15-21b