Istentisztelet 2017. július 2. 10 óra

Istentisztelet 2017. július 2. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.”
„A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek.”
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”
(ApCsel 24,15-16;21b; Jn 11,25)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 66,1
3. Főének: Új szívet adj
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 24,1-21
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 165,1;6
8. Igehirdetés: ApCsel 24,15-16;21b; Jn 11,25
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 479,1-2
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1
12. Úrvacsora, ágendázik: Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Nyári Gyülekezeti Táborunk áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.
A mai istentiszteleten kerül először az úrasztalára a Nagytemplom bora.
________________________________________
A mai napon Varga Zsófia Ilka és Kerepesi Izabell
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy június 23-án megszületett
Barcza János és Barczáné Bertók Ágnes Julianna negyedik gyermeke,
Barcza Rebeka.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 1-jén délután negyed 6-kor Tréfás György emlékét hirdette, halálának 1. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Koleszár Sándor 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Belá Vince Pál és Beláné Szekeres Éva,
Bogdán Attila és Szabó Melinda,
Scholtz Ádám és Nagy Andrea,
Dr. Kovács Lajos és Bóbi Beáta.
________________________________________
1. Július 11-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Július 18-án (kedden) 19 órától az amerikai Pacific Boychoir Academy Grammy-díjas fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvétel szükséges, melyeket az istentisztelet után a jegypénztárnál, valamint a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a Kölcsey Központban és a Tourinform Jegyirodában is lehet igényelni.
3. Az augusztus 20-i 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk.
4. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja:
2017. szeptember 9. (szombat)
5. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövőhét vasárnap (július 9.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Dr. Jerry Pillay Lucski Márta
ApCsel 26,13-23 Református Egyházak Jób 27,11-23
ApCsel 26,18 Világközösségének elnöke