Istentisztelet 2017. július 9. 10 óra

Istentisztelet 2017. július 9. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek.
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Máté 28, 16-20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 66, 1
3. Főének: 200, 1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jeremiás 2, 1-14 Dr. Mester Károly Ferenc presbiter
6. Imádság Balogh Pálma presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 155
8. Igehirdetés: Máté 28, 16-20 Dr. Jerry Pillay lelkipásztor
Református Egyházak Világközösségének Elnöke
Tolmácsol: Balog Margit lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 396, 3
10. Imádság
11. Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
14. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

A mai napon Bécsi Bálint, Varga Gréta, Kovács Petra Lili, Czakó Krisztián, Syversen Heidi
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Új Sándorné (Szabó Erzsébet) 84 évet, Balogh András 59 évet,
Rézműves Kálmán 81 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Baji-Gál Imre és Szarvas Nóra,
Hajdu Lajos Sándor és Hajduné Kálmán Katalin Adél.
________________________________________
1. Július 11-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Július 12-én, szerdán 10 órától az Édesanya gyermekklubban Dr. Fehér Boglárka gyermekorvos tart előadást ’Gyermekápolás a hőség idején’ címmel.
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat a következő Egyháztáji piacát július 15-én, szombaton 8-12 óráig tartja, a Széchenyi kerti református templom udvarán.
4. Július 18-án (kedden) 19 órától az amerikai Pacific Boychoir Academy Grammy-díjas fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvétel szükséges, melyeket az istentisztelet után a jegypénztárnál, valamint a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a Kölcsey Központban és a Tourinform Jegyirodában is lehet igényelni.
5. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk. A reggel 8 órakor és a délután 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmaink a Gyülekezeti teremben kerülnek megtartásra.
6. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat)
7. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig
10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő hét vasárnap (július 16.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István
1 Kor 1, 18-31
1 Kor 1, 26-29 Alan Reid
Skót Kinross-i testvérgyülekezetünk lelkipásztora Molnár Szabolcs
1 Kor 1, 18-31
1 Kor 1, 22-24
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!