Istentisztelet 2017. május 21. 10 óra

Istentisztelet 2017. május 21. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.”
(ApCsel 11,26)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelő
4. Főének: 396,1-3
5. Előfohász Oláh István lelkipásztor
6. Igeolvasás: ApCsel 11,19-26 Nagyné Berta Rózsa presbiter
7. Imádság Dr. Nagy Alice presbiter
8. Gyülekezeti kórus éneke (Cherubini: Jöjj Úr Jézus)
9. Igehirdetés: ApCsel 11,26 Oláh István lelkipásztor
10. Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: A kereszt alatt)
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 397,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak, hogy a
Szentlélek újítsa meg a gyülekezetünket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az istentiszteleten Dicső Dalma, az istentisztelet után Szabó Zita Zsófia gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy május 14-én megszületett
Feketéné Lakatos Edina beosztott lelkipásztor és Fekete Dániel első gyermeke,
Fekete Anna Lilla.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– május 17-én délelőtt 11 órakor Éles Péter emlékét hirdette
– május 17-én délután 3 órakor Adorján Csongor emlékét hirdette
– május 20-án délelőtt 11 órakor Fekete Péter volt nagytemplomi beosztott lelkipásztor emlékét hirdette
– május 20-án délután fél 3-kor Dr. Lévay Botond halálának 9. évfordulójára szólalt meg
– ma istentisztelet után Dr. Barla Gyula egyetemi docens halálának 40. évfordulójára fog megszólalni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Brád Gáborné (Fehér Mária) 90 évet élt,
Molnár Antal Imréné (Oláh Veronika) 81 évet élt és Bálint Lajos 78 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Tiba Dénes és Kovács Eszter Sára; Dr. Gábor Zsombor és Vígh Vanda
________________________________________
1. A Pünkösdi körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át az kijáratoknál!
2. Május 22-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
3. Május 24-én, szerdán 10 órától a Nyitott Ajtó Szociális Központban
Dr. Karakó Erzsébet „A támpálkozás szerepe a jó egészségi állapot fenntartásában” címmel tart előadást.
4. Május 24-én, szerdán 18 órától Kevezsda Szilvia, Malawiban szolgáló misszionárius tart képes beszámolót afrikai élményeiről a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
5. Május 27-én tartja éves találkozóját a Református Kollégium Baráti Köre,
amely május 28-án a Nagytemplomban a 10 órai istentisztelettel zárul.
6. Május 28-án, vasárnap 9 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Nagytemplom Imatermében.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2017. június 5-én, pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2017-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
8. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft. Jelentkezni május 15-től a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9, szombat.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.