Istentisztelet 2017. május 28. 10 óra

Istentisztelet 2017. május 28. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
(Mk 10,14)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Kerekes Luca
2. Fennálló ének: 25,1
3. Gyerekpercek Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor
4. Főének: Ne aggodalmaskodjál
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mk 10,13-16 Szekeres Blanka
7. Imádság Hőgye Lilla
8. Igehirdetés előtti ének: 165,1
9. Igehirdetés: Mk 10,14 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 254,1;5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak, hogy a
Szentlélek újítsa meg a gyülekezetünket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Takács Benedek Márk, Takács Emma Mira, Szőnyi Dóra Erika
és Markovics Richárd Zoltán gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– május 26-án délelőtt fél 10-kot Bézi Andrea emlékét hirdette,
– május 27-én délelőtt 11 órakor Török Tibor lelkész tanár emlékét hirdette.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Boros Károlyné (Szilágyi Irma) 85 évet élt,
Nagy Sándorné (Kiss Mária) 87 évet élt
és Gyulai Andrásné (Nagy Eszter) 101 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Május 29-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Május 31-én, szerdán délelőtt fél 11-től az Édesanya-Gyermek klub vendége Morvay Olívia gyermek pszichológus, akivel a bölcsődei és óvodai beszoktatásról beszélgetünk.
3. Május 31. és június 5. között kerül megrendezésre a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál. A Nagytemplomban szolgál május 31-én a világhírű New College Oxford kórusa, mely koncertre kedvezményes jegyet vásárolhatnak gyülekezetünk tagjai. Június 3-án kerül sor a Kárpát-medencei Református Kórustalálkozóra (ingyenes), június 5-én pedig Pálúr János és Karasszon Dezső orgonakoncertjére (jegyvásárláshoz kötött). Június 4-én, a “Szimfonikus zsoltárok Debrecen főterén” ingyenes eseményre karszalag ellenében ülőhelyet biztosítanak a szervezők, melyek átvehetőek a Lelkészi Hivatalban. További információ a Lelkészi Hivatalban kérhető.
4. Június 3-án, szombaton, 17 órakor Harminc+ bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
5. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2017. június 5-én, pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2017-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
6. Június 11-én, vasárnap a 18 órás istentisztelet keretében adunk hálát a zene ajándékáért és az Immánuel Kórus 10 éves fennállásáért. Gyülekezetünk ezen az alkalmon a perselypénzből az Immánuel Otthont támogatja.
7. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft. Jelentkezni május 15-től a Lelkészi Hivatalban lehet.
8. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9, szombat.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

ISTENTISZTELETI REND A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖRBEN 2017.
Június 1. Bűnbánati istentisztelet
(Nagytemplom Imaterme)
18.00 Mátyásné Szabó Beáta

Június 2. Bűnbánati istentisztelet
(Nagytemplom Imaterme)
18.00 Tóth Dorottya Tünde Június 4. Pünkösd I. napja
8.00 Dr. Fekete Károly (úrvacsora)
10.00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
18.00 Tóth Dorottya Tünde

Június 5. Pünkösd II. napja
8.00 Nagyné Török Csilla
10.00 Oláh István (Jubileumi konfirmáció)
18.00 Molnár Szabolcs