Istentisztelet 2017. december 10. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 10. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” (Ef 5,25-27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 312,1
3. Ibolya Utcai Általános Iskola hittanosainak adventi szolgálata
4. Énektanítás: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő Csorba Gergő gyülekezeti kántor
5. Főének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Ef 5,21-33 Szűcs Márta presbiter
8. Imádság Dr. Szabó Attila presbiter
9. Igehirdetés előtti ének: 162,3
10. Igehirdetés: Ef 5,25-29 Oláh István lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 300,4
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Konfirmáció előtti ének: 463,1
14. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció
15. Köszöntés Dr. Debreczeni Lajos gondnok
16. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
17. Záró ének: 309,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Az adventi időszak 10 órás istentiszteleteinek témája a család lesz a következők szerint:
• december 10. A keresztyén család rendje – Ef 5,21-33
• december 17. Lehetséges újrakezdeni? – Ruth 1,1-19
• december 24. Házasság előtti döntéshelyzetek – Máté 1,18-25
________________________________________
Égető kérdések címmel hét alkalmas előadás- és beszélgetéssorozat indul gyülekezetünkben, ahol olyan összetett és aktuális kérdésekkel foglalkozunk, mint a szenvedéseink oka, a szexualitás, a világvallások, vagy a hit és a tudomány kapcsolata. Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat és szeretteiket!
Első alkalom: 2018. január 9., 17:30-19:30, Leány utca 2.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Fehérvári Csaba, Vadkerti Zoltán Botond, Fábián Ádám Pál, Herceg Ármin,
Kiss Gergő István és Barcza Rebeka gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– december 4-én de. 11 órakor Török Tiborné emlékét hirdette,
– istentisztelet után Pálffyné Nagy Julianna emlékét fogja hirdetni,
– ma du. negyed 1-kor Csapó András emlékét fogja hirdetni,
– ma du. fél 1-kor Szabó Béla Antal emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Pálffyné Nagy Julianna 68 évet élt, Gál Imre 59 évet élt
és Gösswein Lajosné (Pap Margit) 86 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Elkészültek a karácsonyi körlevelek. A levelek az istentisztelet után a kijáratnál átvehetők, és kérjük, segítsenek eljuttatni a leveleket a címzettekhez.
2. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
3. Ma 18 órakor kezdődő istentisztelet keretében gyülekezetünk tehetséges fiataljainak hangversenyét hallgathatjuk meg.
4. December 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
5. December 12-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
6. December 15-én, pénteken 18 órától Csorba Gergő “Gitárzene a reformáció korából” című koncertjét hallgathatjuk meg a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
7. December 16-án, szombaton, 17 órától szeretettel várjuk Testvéreinket a Középkorúak+ bibliakörének következő alkalmára a Gyülekezeti Terembe. Az alkalom címe: Az öröm választható.
8. December 17-én, vasárnap 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
9. December 22-én, pénteken 16:30-tól a Magyar Virtuózok Kamarazenekar II. Nagytemplomi Adventi Koncertjére kerül sor, melyre a szervezők a gyülekezet tagjai számára kedvezményes jegyeket biztosítanak
1000 Ft/fős áron. A kedvezményes jegyek igényléséhez regisztráció szükséges a Lelkészi Hivatalban.
10. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni.
A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
11. Kék vödör elnevezésű tartós élelmiszer gyűjtési akciónk folyamatban van, melyre a továbbiakban is várjuk gyülekezeti tagjaink adományait a Lelkészi Hivatalba. Amennyiben tudunk olyan rászoruló testvérről, akinek valódi segítséget jelentene egy élelmiszerrel megtöltött szeretetcsomag, akkor kérjük, jelezzék a Lelkészi Hivatalban vagy a diakonia@nagytemplom.hu email címen.
12. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium, Falinaptár és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
13. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (december 17.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Vad Zsigmond Káposztás Gábor
Róm 15,4-13 Ruth 1,1-19 Ézs 40,1-11
Róm 15,5-7 Ruth 1,14-17 Mk 1,2-4.7-8
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.