Istentisztelet 2018. június 10. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 10. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal Read more about Istentisztelet 2018. június 10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra (nagycsütörtök)

Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra 2018. március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 229,1 3. Főének: 345,1-4 4. Előfohász 5. Imádság 6. Igeolvasás: 1Korinthus 11,23-26 7. Igehirdetés 8. Igehirdetés utáni ének: 443,2 9. Úrvacsorai közösség (457-460. énekek) 10. Imádság 11. Úri ima 12. Áldás 13. Hirdetések Read more about Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra (nagycsütörtök)[…]

Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled Read more about Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő Read more about Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. február 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” (Mt 1,21) Az istentisztelet témája: Ki ment meg téged? AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 487,1;4 3. Főének: 256,1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 Read more about Istentisztelet 2018. február 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. február 4. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 4. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Két hónappal azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába. Refídímből útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákób házához, Read more about Istentisztelet 2018. február 4. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.” (Máté 4,11) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné ny. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329, 2 3. Keresztelés 4. Főének: 256, 1-4 5. Előfohász Káposztás Gábor bo. lelkipásztor 6. Igeolvasás: Mt 4,1-11 Read more about Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra “A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát…Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz.” (Ézs 9,1/a.3/a) “A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (Jn 1,5) “Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon sötétségben.” (Jn 12,46) 1. Read more about Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt! De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek Read more about Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. november 5. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 5. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, Read more about Istentisztelet 2017. november 5. 10 óra[…]