Istentisztelet 2018. február 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”
(Mt 1,21)
Az istentisztelet témája: Ki ment meg téged?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 487,1;4
3. Főének: 256,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 és Mt 1,18-25
6. Imádság
7. Énektanítás: 140. Csorba Gergő gyülekezeti kántor
8. Igehirdetés előtti ének: 140,1;7
9. Igehirdetés: Mt 1,21 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 62,1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 256,4-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Herczeg Imréné (Varga Katalin) emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Dr. Ujváry Zoltán professzor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Horváth Ildikó 48 évet élt,
Herczeg Imréné (Varga Katalin) 91 évet élt,
Koch Zoltánné (Gulyás Zsófia) 93 évet élt
és Tömöri Mihály 83 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Február 26-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Február 28-án, szerdán 10 órákor Dr. Karakó Erzsébet családorvos
Az egészséges böjt orvosi szemmel címmel tart előadást a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
3. Március 2-án, pénteken 17 órától lesz a Világimanap a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség templomában (4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.).
4. Március 3-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
5. Hajléktalan embertársaink védelmében szeretettel kérünk mindenkit, ha földön fekvő, szólításra reagálni nem tudó személlyel találkoznak, hívják a Diszpécser Szolgálatot a +36-42-504-618 telefonszámon.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Márciusban az igehirdetések a II. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• március 4. Segítség csak az Úrban van – Zsolt 115
• március 11. Isten legyőzi a világot – 1Jn 5,1-5
• március 18. Büntető vagy irgalmas az Úr? – 2Sám 12,1-14
• március 25. (Virágvasárnap) Milyen királyt akartok? – 1Sám 8, 6-9
________________________________________
Március 4-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Segítség csak az Úrban van
Az igehirdetések alapigéje: Zsolt 115. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Dr. Fekete Károly Püski Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.