2020-10-12

Diakóniai programok

A Diakóniai programok

-„Fogd a kezem” program – nehéz helyzetben lévő családok vagy személyek támogatása. Itt elsősorban gyülekezeti tagjainkról szeretnénk gondoskodni. Azonban a Nagytemplom intézményei is a Nagytemplomi Diakónia látókörében vannak és igyekszünk ott is segítséget nyújtani, amennyiben lehetőségünk van rá.

 

„Fogd a kezem” program 2019-2020

 

A „Fogd a kezem” elnevezésű diakóniai programban négy családot támogattunk különböző formában 2019 és 2020 októbere között.

Mint arról a gyülekezetben is beszámoltunk, a Diakóniai Bizottság 2019 őszén elindított egy olyan támogatási programot, amiben gyülekezeti tagok célirányos és rendszeres pénz adományaiból rászoruló személyeket, családokat támogattunk. A program eredeti elképzelése szerint, ezeknek a családoknak egy évig próbálunk segíteni valamilyen jellegű anyagi támogatással, de ugyanakkor a folyamatos kapcsolattartásnak köszönhetően, minden egyéb lehetséges támogatást is igyekszünk megadni.

A programba 3 család került be, akikkel megszületett a megállapodás az egy éves támogatást illetően, majd időközben egy újabb segítségre szoruló Testvér sürgős kérésnek is eleget tudtunk tenni Isten kegyelméből.

 

A 4 támogatott családnak nyújtott segítségről szeretnék röviden beszámolni, megköszönni az ő nevükben is mindazoknak a segítségét, akik magukat az adakozásban kötelezték el és szívükön viselték és viselik a felebarátjuk sorsát.

 A 4 család 4 különböző élethelyzetből jött. Gyermekeit egyedül nevelő anya; hajléktalanságból sikeresen kilépő pár; középkorú házaspár, akik betegség mellett is folyamatosan végeztek  önkéntes szolgálatokat; egy nyugdíjas házaspár, akik ingatlanjukat veszítették el és fél nyugdíjukat életük hátralévő részére a lakáshitel miatt. A Nagytemplomi Gyülekezet tagjainak adományából iskolai étkeztetést, gyógyszerkiváltást, havi bérletet iskolába és munkába járáshoz sikerült biztosítani egy évig, vagy közel egy évig. Egyik támogatottunk ugyanis az év lejárta előtt munkahelyi előléptetésben részesült és a támogatás további részéről lemondott.

Egyik Támogatottunk nem az egy éves támogatási programban részesült. Ott egy olyan problémában kértek és kaptak segítséget, ami más jellegű megoldást igényelt. Erről a Gyülekezeti Tagok hallhattak a templomban is, amikor a Diakóniai Bizottság Elnöke, Szabó Péter Csaba presbiter és Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor beszámoltak erről a támogatásról. Azért történt meg a beszámoló a gyülekezetben nyilvánossága előtt is képekkel, adatokkal, mert ez a kérelem egy olyan sikeres összefogást eredményezett, ami példaértékű és Isten iránti hálára indít.

Hüse Edit és párja, először a Cívis Ház által biztosított lakás átíratási költségeiben, majd a járvány miatt megváltozott körülményekre való tekintettel, a lakás felújításában kért segítséget. Dancsó Zoltán lelkipásztor járt utána a felújítás költségeinek valamint felajánlotta, hogy a munkát ő maga irányítja majd és elvégzésében is besegít.

Mivel a költségek elég magasak voltak, ezért felmerült a gondolat, hogy adományként szerezzük be a szükséges anyagokat.

Végül a Gulyás Tüzép az anyagokat teljes egészében felajánlotta, Dancsó Zoltán tiszteletes pedig a munkálatokat egy hét leforgása alatt elvégezte, levezényelte a hölgy párjának és egy önkéntesnek a segítségével. . Hüse Edit és párja, akik egykor a Reménysugár hajléktalan szálló ellátottai voltak, így kaphatták meg azt a Civis lakást, amiben jelenleg is laknak.

A Fogd a kezem program 2020 őszén átdolgozásra került a Diakóniai Bizottság által.

A kiépített támogatási rendszer 2021 -ben sem szűnik meg, de szeretnénk minél hatékonyabban és minél többeknek segíteni. Ennek érdekében a Diakóniai Bizottság úgy döntött, hogy a továbbiakban a Nagytemplom nem éves támogatásokat nyújt a nehéz helyzetbe került Testvéreknek, hanem igyekszünk akkut problémában egyszeri, de a lehető leghatékonyabb, a helyzetnek megfelelő segítséget adni.  Szükség esetén megfontolásra kerül a több havi rendszeres segítség, de ez maximum 6 hónap időtartam lehet. A cél, hogy oda tudjunk állni a szükségben lévő mellé és nemcsak anyagiakkal, hanem éppen lelki vagy tárgyi támogatással segítsük túl egy nehéz élethelyzeten.  Különösen a mostani bizonytalansággal terhelt időben, amikor nemcsak az egészség, de a megélhetés is veszélybe kerül sokaknál, fontos, hogy a gyülekezet összefogjon, olyan közösséget alkosson, ahol nehéz időkben is megtapasztalható a testvéri szeretet és gondoskodás. Fontos, hogy imában hordozzuk a gyülekezetet és egymást, és ne feledkezzünk meg a diakóniáról sem.

Aki segítséget szeretne kérni egy átmeneti nehéz helyzetben, a Nagytemplom honlapján, a Diakónia oldalon talál egy „Támogatási kérelem” nevű nyomtatványt, amit kitöltve a Lelkészi Hivatalban tud leadni. A Diakóniai Bizottság döntést fog hozni a támogatás megítéléséről és a kérés jellegének megfelelően anyagi támogatással vagy egyéb módon igyekszik eleget tenni a megfogalmazott kérésnek.

Akinek bármi kérdése van a programmal, adakozással vagy támogatás igénylésével kapcsolatban, keresse bizalommal a Diakóniai Bizottság tagjait vagy a diakónust.
Segítséget kérni  a „Támogatási Kérelem” kitöltésével lehet, ami a weblapon megtalálható vagy a Lelkészi Hivatalban személyesen is kitölthető.
Támogatási kérelemhez nyomtatvány: Támogatási kérelem

Adakozni a Programra a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség számlaszámán lehet.
A megjegyzésbe kérjük írják be: “Fogd a kezem” program
Bankszámlaszám: 11738008-20080437
Internetbank: 11738008-20832090
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU53-1173-8008-2008-0437