Istentisztelet 2017. január 8. 10 óra

Istentisztelet 2017. január 8. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.”
(1Thessz 4, 9-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 154
3. Gyerekpercek Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor
4. Főének: 425, 1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: I. Kor 13 Dr. Dandé Gábor presbiter
7. Imádság Dr. Virágh Pál főgondnok
8. Igehirdetés előtti ének: 442, 7-8
9. Igehirdetés: 1Thessz 4, 9-12 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 234, 3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 395, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
gyülekezetünk épülését.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi harang január 5-én de. 11 órakor Szabó Antal emlékét és
du. fél 2 órakor Szabó Gyula emlékét hirdetette, halálának 1. évfordulója alkalmából.
Január 6-án de. 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjainak emlékére,
du. 1 órakor Rácz Ákos Zsolt emlékére és január 7-én de. 11 órakor
Kovács József, Szilágyi Józsefné (Burai Juliánna),
Kovács Józsefné (Balogh Mária) és Szilágyi József emlékére szólalt meg a harang.
Az istentisztelet után a Rákóczi harang Dr. Kocsis Elemérné emlékét fogja hirdetni
halálának 5. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Prilóch Józsefné (Párizs Irén) 87 évet élt és
Gacsal Károly 73 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14,19)
________________________________________
1. Január 9-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2017. január 10-én, 17 órakor tart tájékoztatót a leendő első osztályos gyermekek szülei számára.
3. Január 14-én, szombaton du. 5 órakor Harmincasok bibliaórája lesz
a Leány utcán.
4. Január 15. és január 22. között lesz az ökumenikus imahét. A részletek elolvashatóak a weblapunkon.
5. Január 28-án, szombaton 15 órától rendezzük meg az I. Nagytemplomi “Ki mit tud?” elnevezésű programot általános iskolás gyermekek számára a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A programra akár énekkel, hangszeres játékkal, verssel, vagy egyéni ötlettel is nevezhetnek a gyermekek, hogy megmutathassák tehetségüket a gyülekezet előtt. Jelentkezni január 25-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein, vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
6. A református iskolák 2017/2018 tanévre szóló felvételihez szükséges lelkészi ajánlások ügyében, kérjük, keressék fel a Lelkészi Hivatalt!
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
8. Az I. Nagytemplomi Jótékonysági Bálom 360 fő vett részt, a pénzügyi elszámolást követően a kedvezményezett Nyitott Ajtó Alapítvány tiszta bevétele: 523 482.- Ft.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (január 15.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetés alapigéje:

8 órás 10 órás 18 órás
Tóth Dorottya Tünde Dr. Fekete Károly Oláh István
Zsoltárok 47 Zsoltárok 46 ApCsel 2,42