Istentisztelet 2017. január 1. 10 óra

Istentisztelet 2017. január 1. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12,1-2)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 191
3. Előfohász
4. A jubileumi év alkalmából a Tiszántúl református gyülekezeteibe induló Szentírás bemutatása
5. Ének: 512,1
6. Igeolvasás: 1Móz 1 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
7. Ének: 209,1
8. Igeolvasás: 1Móz 2 Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
9. Ének: 89,1
10. Igeolvasás: Máté 1 Oláh István lelkipásztor
11. Imádság
12. Igehirdetés előtti ének: 171
13. Igehirdetés: Róma 12, 1-2 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
14. Igehirdetés utáni ének: 200,1-2
15. Imádság
16. Úri ima, Áldás
17. A Biblia vándorútra indítása (küldöttség átvonulása a Kistemplomba)
18. Ének: 25,2
19. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
20. Himnusz
21. Záró ének: 283,1;3
Orgona: Sepsy Károly orgonista, ny. lelkipásztor