Istentisztelet 2017. január 15. 10 óra

Istentisztelet 2017. január 15. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)” (Zsoltárok 46)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 233, 1-6
5. Előfohász Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2Thessz 2, 1-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 46, 1
9. Igehirdetés: Zsoltárok 46 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 171
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 390, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
gyülekezetünk épülését.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang január 10-én du. 3 órakor Ozsváth András emlékét hirdette halálának 5. évfordulója alkalmából, január 12-én de. 11 órakor Szoboszlai Gábor és felesége Szoboszlai Gáborné (Kozmányi Katalin) emlékét hirdette.
A harang istentisztelet után Dr. Gombos Sándor emlékére fog megszólalni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Uzsonyi Andrásné (Löki Julianna) 98 évet élt testvérünket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14,19)
________________________________________
A mai napon Murnyák-Sziszkosz Zsombor gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Január 16-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Január 15. és január 22. között lesz az ökumenikus imahét. A részletek elolvashatóak a weblapunkon.
3. Január 28-án, szombaton 15 órától rendezzük meg az I. Nagytemplomi “Ki mit tud?” elnevezésű programot általános iskolás és óvodás gyermekek számára a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A programra akár énekkel, hangszeres játékkal, verssel, vagy egyéni ötlettel is nevezhetnek a gyermekek, hogy megmutathassák tehetségüket a gyülekezet előtt. Jelentkezni január 25-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein, vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
4. A református iskolák 2017/2018 tanévre szóló felvételihez szükséges lelkészi ajánlások ügyében, kérjük, keressék fel a Lelkészi Hivatalt!
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (január 22.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetés alapigéje:

8 órás 10 órás
Vad Zsigmond Oláh István
2Thessz 2,13-17 1Timóteus 2, 1-7
2Kor 1,3-4 ApCsel 12, 1-16