Istentisztelet 2017. január 22. 10 óra

Istentisztelet 2017. január 22. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok,
nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.”
(1Timóteus 2, 1-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138, 2
3. Főének: 475, 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 12, 1-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 474
8. Igehirdetés: 1Timóteus 2, 1-7 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 295, 1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 397, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
gyülekezetünk épülését.

HIRDETÉSEK
________________________________________
Istentisztelet előtt Bécsi Marcell gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Ma 17 órától lesz az Ökumenikus Imahét záró istentisztelete a Nagytemplomban.
2. Január 23-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Január 25-én, szerdán du. fél 2-kor a Nyitott Ajtó Szociális Központban
Dr. P. Szalay Emőke tart előadást „A reneszánsz virágai, új hímzéses úrasztali terítők” címmel.
4. Január 28-án, szombaton 15 órától rendezzük meg az I. Nagytemplomi “Ki mit tud?” elnevezésű programot általános iskolás és óvodás gyermekek számára a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A programra akár énekkel, hangszeres játékkal, verssel, vagy egyéni ötlettel is nevezhetnek a gyermekek, hogy megmutathassák tehetségüket a gyülekezet előtt. Jelentkezni január 25-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein, vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
5. Január 28-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben. Téma: Átok a Zsoltárok könyvében a 109. zsoltár alapján.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően de. fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (január 29.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetés alapigéje:

8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Vad Zsigmond Molnár Szabolcs
1Tim 4, 1-11 Máté 5, 3-11 Zsid 7, 17-25
1Tim 4, 12 Zsoltárok 1 Róm 8, 31-34