Istentisztelet 2017. január 29. 10 óra

Istentisztelet 2017. január 29. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.”
(Zsoltárok 1, 1-3)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 153
3. Főének: 84, 1-2; 6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Máté 5, 3-11
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 89, 4
8. Igehirdetés: Zsoltárok 1, 1-3 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 230, 3-4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 225, 1-2; 5; 7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
gyülekezetünk épülését.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang január 23-án de. 8 órakor a nemzeti gyásznapon
a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére szólalt meg;
január 24-én du. 1 órakor Frank Lajos és felesége Tóth Mária emlékét hirdette.
A harang január 26-án de. fél 12 órakor Hapák József emlékére szólalt meg, halálának 5. évfordulója alkalmából; január 27-én de. 11 órakor
Török Bálint emlékét hirdette halálának 2. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Haraszti Józsefné (Szilágyi Margit) 92 évet élt, Vajda Antal 94 évet élt
és Guba Sándorné (Ignáth Róza) 83 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14,19)
________________________________________
1. Január 30-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Február 1-én, szerdán de. fél 11-től az Édesanya-gyermekklub keretében
Dr. Felszeghy Enikő gyermekgyógyász, diabetológus tart előadást.
3. Február 18-án, szombaton 15 órakor a Kakaska Bábcsoport adja elő ‘A szeretetre vágyó süni’ című darabját a Kollégium Dísztermében. Szeretettel várunk minden óvodás és általános iskolás gyermeket! Az alkalom ingyenes.
Regisztrálni február 15-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy a www.nagytemplom.hu oldalon. Az első 50 jelentkező ajándékban részesül.
4. Megjelent a gyülekezetünk és az Debreceni Református Egyházmegye támogatásában az „Áldjad lelkem az Urat” című énekgyűjtemény, melyet a gyülekezeti alkalmainkon fogunk használni. A könyvet meg lehet vásárolni a kijáratnál és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban 1800 Ft-os kedvezményes áron.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően de. fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (január 29.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetés alapigéje:

8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Oláh István Kubinyiné Mikó Ágnes
Zsoltárok 68, 1-11 2Timóteus 2, 1-18
Zsoltárok 68, 7 2Timóteus 2, 8-9
/div>