Istentisztelet 2016. szeptember 4. 10 óra

Istentisztelet 2016. szeptember 4. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2, 8-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 488, 1; 4
3. Főének: 479, 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 10, 17-27 Dr. Kis Médea gyülekezeti tag
6. Imádság Molnárfi Mátyás Tamás ifj. csoportvezető
7. Igehirdetés előtti ének: 235, 1-2
8. Igehirdetés: Ef 2, 8-10 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 200, 1; 6
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések
13. Úrvacsora előtti ének: 229, 1-2
14. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
15. Záró ének: Karjaid közt otthon vár
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az Úrvacsora alatt gyülekezetünk zenekara vezeti az éneklést.
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang a mai napon 9 órakor Dusa Miklós emlékét hirdette.
________________________________________A mai napon Vetési Vince, Vetési Anna Beáta, Lucski Dániel és Lucski Ivett
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Katona Gergely és Szabó Dóra
________________________________________
Az úrvacsorai terítőket Koszorús Zsuzsanna komáromi nőtestvérünk adományozta.
________________________________________
„Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jelenések 1:8)
Gyülekezetünk Alpha kurzus néven előadás- és beszélgetéssorozatot indít, amelynek célja keresztyénségünk legfontosabb kérdéseinek megismerése és megtárgyalása, valamint a közösség megélése. Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait, de ez a sorozat megfelelő alkalom arra is, hogy barátainkat, családtagjainkat is megismertessük a keresztyénség alapjaival, ezáltal Istenhez és a gyülekezet közösségébe vezessük őket! A kurzus október első hetében indul, és tíz alkalmat foglal magában. Helyszíne a Leány utcai központ.
Jelentkezni a honlapunkon vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
1. Istentisztelet után, a mai napon du. 15 órakor a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának lesz tanévnyitó ünnepsége a Nagytemplomban.
2. A mai napon este 18 órától Zenés Áhítatot tartunk a Nagytemplomban Jens Goldhardt közreműködésével.
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Program következő egyháztáji vására szeptember 10-én 8 óra és 11 óra között lesz a Széchenyi kerti templom udvarán.
4. 2016. szeptember 12-én 18.00 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben. Téma: Dániel könyve.
5. 2016. szeptember 23-án 19.00 órától jótékonysági orgonakoncertet rendez az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért a Nagytemplomban. Az orgonát Lázár Norbert orgonaművész, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának sebésze szólaltatja meg.
6. A Nagytemplom Kálvin János galériájában megtekinthető Rácz Zoltán „Lélek lép a lajtorján” című épületfotó, rajz és makett kiállítása.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket jelentsék be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
8. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad nyári ruházat és lábbeli felajánlásokat a Péterfia utca 40 sz. alatt.
9. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretettel vár használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat és tanszereket. Az adományokat a Füvészkert u. 4. szám alá várják.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.