Istentisztelet 2016. szeptember 11. 10 óra

Istentisztelet 2016. szeptember 11. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5, 15-17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 372, 1
3. Főének: 265, 1-7
4. Bizonyságtétel Enyedi J. Gábor felnőtt konfirmandus
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lukács 19, 1-10; 41-44 és Márk 10, 46-52
Szabóné Ivány Ibolya felnőtt konfirmandus
7. Imádság Szabó Zsolt felnőtt konfirmandus
8. Igehirdetés előtti ének: 154
9. Igehirdetés: Ef 5, 15-17 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 235, 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Konfirmáció előtti ének: 463, 1
13. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
14. Köszöntés Dr. Virágh Pál főgondnok
15. Hirdetések
16. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
A mai napon Ilyés Zoé Emma, Csuvár Csaba Ádám, Mester Lili Csenge
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
Az elmúlt héten eltemettük Egri Gyuláné (Kenderesi Mária) 79 évet élt testvérünket.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Példabeszédek 10,7a)
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Czető Ferenc és Lantos Mónika
________________________________________
1. Szeptember 12-én, hétfőn 18.00 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben. Téma: Dániel könyve.
2. Presbiteri 7vége???
3. Szeptember 23-án, pénteken 18 órától volt felnőtt konfirmandusok találkozója lesz a Gyülekezeti teremben. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 20-ig.
4. Szeptember 23-án, pénteken 19 órától jótékonysági orgonakoncertet rendez az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért a Nagytemplomban. Az orgonát Lázár Norbert orgonaművész, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának sebésze szólaltatja meg.
5. Szeptember 24-én, szombaton Nagytemplomi Családi Délutánt tartunk a Bánki Református Általános Iskolában. Szeretettel várunk minden óvodás és alsó tagozatos általános iskolás kisgyermeket családjával együtt.
Jelentkezni 2016. szeptember 20-án 16 óráig személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy a nagytemplom@reformatus.hu email címen lehet.
6. A Nagytemplom Kálvin János galériájában megtekinthető Rácz Zoltán „Lélek lép a lajtorján” című épületfotó, rajz és makett kiállítása.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket jelentsék be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.