Istentisztelet 2016. augusztus 28. 10 óra

Istentisztelet 2016. augusztus 28. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.”(Péld 9,10)
„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jakab 3,17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24, 1
3. Keresztelés
4. Főének: 19, 1-4
5. Előfohász Nagyné Török Csilla segédlelkész
6. Igeolvasás: Jakab 3, 13-18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 111, 6
9. Igehirdetés: Péld 9, 10; Jakab 3,17 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 445, 5
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Az Immánuel Otthon tanévnyitója Győri Zsófia igazgató
15. Új munkatársak fogadalomtétele és gyermekek megáldása
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
16. Záró ének: 278, 1-3; 7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Augusztus 27-én Corvin-Szabó Ákos,
a mai napon pedig Chakra Chloe Catalina, Sáfár Bence és Horváth Máté
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Nagy Tibor és Lavotha Zsuzsanna;
Csukás Márton és Léber Flóra Eszter;
Balogh Pál és Kőszegi Tímea
________________________________________
1. Augusztus 31-én, szerdán du. 4 órakor a Református Kollégium Általános Iskolájának; szeptember 1-én, csütörtökön de. 8 órakor a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolának; szeptember 3-án, szombaton de. 10 órakor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem; szeptember 4-én, vasárnap du. 15 órakor Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának lesz tanévnyitó ünnepsége a Nagytemplomban.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Program következő egyháztáji vására szeptember 3-án 7:30 és 11 óra között lesz a Széchenyi kerti templom udvarán.
3. Szeptember 4-én, vasárnap este 18 órától Zenés Áhítatot tartunk a Nagytemplomban Jens Gold Hart közreműködésével.
4. 2016. szeptember 23-án 19.00 órától jótékonysági orgonakoncertet rendez az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért a Nagytemplomban. Az orgonát Lázár Norbert orgonaművész, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának sebésze szólaltatja meg.
5. A Nagytemplom Kálvin János galériájában megtekinthető Rácz Zoltán „Lélek lép a lajtorján” című épületfotó, rajz és makett kiállítása.
6. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket jelentsék be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
7. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad nyári ruházat és lábbeli felajánlásokat a Péterfia utca 40 sz. alatt.
8. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretettel vár használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat és tanszereket. Az adományokat a Füvészkert u. 4. szám alá várják.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.