Istentisztelet 2016. november 6. 10 óra

Istentisztelet 2016. november 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Miután ezt mondta, hangosan kiáltott:
Lázár, jöjj ki! És kijött a halott…”
(János 11, 43-44a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 275, 1-2
3. Megemlékezés percei
4. Főének: 338, 1-4
5. Bizonyságtétel Juhász László presbiter
6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 11, 17-45 Tóth Csaba gyülekezeti tag
8. Imádság Vad Zsigmondné gyülekezeti tag
9. Igehirdetés előtti ének: 23, 2
10. Igehirdetés: János 11, 43-44a Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 277, 5
12. Imádság, Úri ima
13. Úrvacsora előtti ének: 435, 1
14. Úrvacsora, ágendázik: Káposztás Gábor segédlelkész
15. Áldás
16. Hirdetések
17. Záró ének: 357, 1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Az úrvacsora alatt az éneklést a gyülekezetünk zenekara vezeti.