Istentisztelet 2016. október 31. 17 óra

Istentisztelet 2016. október 31. 17 óra

AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

2016. október 31-én 17 órakor a NAGYTEMPLOMBAN
________________________________________
„Erős vár a mi Istenünk!”
1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond ref. esperes
3. Gyülekezeti ének: 90,1
4. Előfohász Asztalos Richárd ev. lelkész
5. Igeolvasás:
6. Egyesített protestáns kórus vez.: Vass Sándor ref. karnagy
(Goller: Szent Ige zendül)
7. Imádság Bereczki Lajos bapt.lelkész
8. Gyülekezeti ének: 392,1-5
9. Textus, Igehirdetés: dr. Fekete Károly ref. püspök
10. Imádság, Úri ima
11. Egyesített protestáns kórus vez.: Pethő István bapt. karnagy
(Halmos: Minden földek Istent dicsérjétek)
12. Apostoli Hitvallás Derencsényi István főjegyző
13. Emlékbeszéd Ősz Előd erdélyi levéltáros
14. Egyesített protestáns kórus vez.: Tóth Dániel ref. karnagy
(Goudimel: 19. zsoltár)
15. Adakozás Vad Zsigmond ref. esperes
16. Himnusz
17. Áldás
18. Gyülekezeti ének: 390,1-4
Az istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzzák
az Emlékkertben a gályarabok emlékművét.
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az egyesített protestáns kórust orgonán kíséri: Vad Péter ref. tanár-karnagy
A perselypénzt az emlékkertben létesítendő reformációs emlékműre ajánljuk fel.