Istentisztelet 2016. november 13. 10 óra

Istentisztelet 2016. november 13. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján….”
(Zsolt 23, 3-4; 6a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés
2. Fennálló ének: 23
3. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
4. Főének: 457, 1-3
5. Bizonyságtétel Nagy Fruzsina gyülekezeti tag
6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 10, 1-15 Szilágyi Tamás gyülekezeti tag
8. Imádság Pócsik Anett gyülekezeti tag
9. Igehirdetés előtti ének: 215, 1
Szokolay: Áldjuk Isten nagy kegyelmét
10. Igehirdetés: Zsolt 23. Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 397, 3
Saint-Saëns: Tollite Hostias
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Konfirmandusok és patrónusok megáldása Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor
14. Hirdetések
15. Záró ének: 229, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy
Orgonán kísér: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban az adventi készülődést és a konfirmandusokat.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Fónyad Marcell és Babai Bence gyermekek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang csütörtökön du. 14 órakor Nemes Géza emlékét hirdette.
Szombaton de. fél 11-kor Dávidházy Gáborné halálának 5. évfordulója alkalmából
szólalt meg a harang.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Kalmár Gyula és Siteri Marietta
________________________________________
1. November 14-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. A következő Egyháztáji vásár november 19-én 7:30 és 11 óra között lesz a Széchenyi kerti templom udvarán.
3. November 19-én, szombaton 17 órától „Középkorúak+” bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának, a 2017/2018-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója megjelent. Bővebb tájékoztató a www.drkg.hu weboldalon található. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni! Gimnáziumi nyíltnap november 25-én lesz.
5. November 25-én, pénteken 17 órától adventi koszorúkészítést szervezünk az Immánuel Otthonban (Pacsirta utca 51., bejárat a Cegléd utca felől). A koszorúkészítés díja darabonként 600 Ft, amelyet a helyszínen lehet befizetni. Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges november 22-ig személyesen a Lelkészi Hivatalban, telefonon az 52/614-160-as telefonszámon vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
6. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője olyan önkéntes gyülekezeti tagok segítségét kéri, akik vállalják a krízisfőzések lebonyolításának felügyeletét, illetve az étel kiszállításához használt mikrobusz vezetését. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, vagy a Reménysugár Nappali Melegedőben (Debrecen, Péterfia u. 40.), e-mail: remenysugarmelegedo@gmail.com, Tel.: 06-52/320-429.
7. „A Remény-Tele” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a kárpátaljai rászorulók részére a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Debreceni Református Egyházmegye a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Dorcas erdőspusztai telephelyén, vagy a Lelkészi Hivatalban.A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, mely megvásárolható a kijáratnál.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.