Istentisztelet 2016. november 20. 10 óra

Istentisztelet 2016. november 20. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, a csodákban és az isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek.
Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt Krisztusban beszélünk, mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekre.”
(2Kor 12, 12; 19)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 111, 1
3. Keresztelés
4. Főének: 487, 1-3; 6
5. Előfohász Lucski Márta lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2Kor 12, 11-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 194
9. Igehirdetés: 2Kor 12, 12; 19 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 283, 5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának köszöntése
14. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban az adventi készülődést.

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az istentiszteleten Debreceni Anikó Judit, Debreceni Zsófia Petra, Debreceni Aliz Ibolya, Deák Ottó, Szőke András, Rácz Anna Judit, Ménes Milán Gergő,
Ménes Liza Léna, Madarász Annabella, Csaba Zsombor Zalán és Herczku Dávid
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Balogh Gáborné (Nemes Piroska) 85 évet élt,
Gáspár Gyuláné (Baksa Ilona) 91 évet élt és Juhász László 84 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
1. November 21-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. November 22-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának, a 2017/2018-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója megjelent. Bővebb tájékoztató a www.drkg.hu weboldalon található. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni! Gimnáziumi nyíltnap november 25-én lesz.
4. November 25-én, pénteken 17 órától adventi koszorúkészítést szervezünk az Immánuel Otthonban (Pacsirta utca 51., bejárat a Cegléd utca felől). A koszorúkészítés díja darabonként 600 Ft, amelyet a helyszínen lehet befizetni. Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges november 22-ig személyesen a Lelkészi Hivatalban, telefonon az 52/614-160-as telefonszámon vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
5. November 27-én, vasárnap 18 órakor Debrecen város adventi ünnepségsorozatának nyitóalkalmára kerül sor a Nagytemplomban az esti istentiszteleten.
6. November 29-én, kedden 18 órakor Kávéházi estét tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Téma: A kezdetek teológiája. Túl a teremtéstörténet igen-nem értelmezésén. Előadó: Dr. Hodossy-Takács Előd, tanszékvezető egyetemi docens. A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges a www.nagytemplom.hu oldalon, a Lelkészi Hivatalban vagy a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
7. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a kárpátaljai rászorulók részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
8. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
9. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, mely megvásárolható a kijáratnál.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.