Szentesti istentisztelet 2021. december 24. 16 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

 

Szenteste

Karácsony előestéje (december 24.) az ádventi idő utolsó napja, az ünnep „előszobája”. Tiltások ellenére igen sokáig tartó szokás volt a karácsony éjjeli és másnap hajnali istentisztelet. (Ősi és nem csak egyházi szokás a különleges eseményeket különleges időponttal megünnepelni.) A karácsony esti-éjszakai istentiszteleten helyet kaphat a várakozás és az öröm is.

 

Az igehirdetés alapigéje: Mt 1,18–21

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”

 

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Ének: 401:1-2 (régi Énekeskönyv: 315:1–2)
 3. Igeolvasás: Mik 5,1–4a Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
 4. Zenekar énekei – gyülekezettel együtt: 414:1-4 (régi Énekeskönyv: 327:1–4)
 5. Igeolvasás: Lk 2,8-16 Püski Gábor beosztott lelkipásztor
 6. Imádság
 7. Igehirdetés előtti ének: 412:1 (régi Énekeskönyv: 329:1)
 8. Igehirdetés: Mt 1,18-21 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 9. Imádság, Úri ima
 10. Hirdetések
 11. Záróének: Csendes éj
 12. Áldás

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Ünnepi istentiszteleti rend

December 25. – Karácsony 1. napja

08:00 (úrvacsorás): Püski Gábor

10:00 (úrvacsorás): Beszterczey András

18:00 (úrvacsorás): Molnár Szabolcs

December 26. – Karácsony 2. napja

08:00: Dancsó Zoltán

10:00: Oláh István

18:00: Paczári-Pongor Melinda

December 31. – Óév

16:00: Oláh István

Január 1. – Újév

08:00: Molnár Szabolcs

10:00: Beszterczey András

18:00: Dancsó Zoltán

Január 2. – Vasárnap

08:00: Püski Gábor

10:00: Dr. Fekete Károly

18:00: Paczári-Pongor Melinda