Karácsony első napi istentisztelet 2021. december 25. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Beszterczey András

 

Karácsony 1. napja

Jézus születésének pontos dátuma ismeretlen. Több hagyomány létezik, és több időpont használatos, de a legerősebb és legelterjedtebb hagyomány a nyugati keresztyénség által megállapított december 25-i dátum. Jézus születésnapjának megünneplése az őskeresztyén gyakorlatból hiányzott, valószínűleg a Kr. u. 4. századi krisztológiai viták hívták életre ezt az egyházi ünnepet.

Az igehirdetés alapigéje: Gal 4,4–7

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fekete Károly püspök- lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 412:1 (régi Énekeskönyv: 329:1)
 3. Főének: 419:1–5 (régi Énekeskönyv: 326:1–5)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Lk 2,1–20
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti zenemű: Händel G-moll szonáta két hegedűre I-II. tétel

                                                 Bogáti-Bokor Orsolya – Dénesi Csaba és Csorba Gergő

 1. Igehirdetés: Gal 4,4–7 Beszterczey András lelkipásztor
 2. Igehirdetés utáni zenemű: Vivaldi D-dúr gitárverseny II. tétel Csorba Gergő és Oláh Anita
 3. Imádság, Úri ima
 4. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
 5. Úrvacsora előtti ének: 351:1 (régi Énekeskönyv: 435:1)
 6. Úrvacsora (401; 406; 409; 403–404;  420–421; 418; régi Énekeskönyv: 315–319; 323–325)
 7. Áldás
 8. Himnusz
 9. Záróének: 417:1–6 (régi Énekeskönyv: 328:1–6)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Fülöp Milla Zora, Fülöp Zoé Mira és Konyári Blanka Emma gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Emlékharang

A Rákóczi harang december 21-én 13 órakor Dr. Berényi István emlékére szólalt meg, az istentiszteletet követően pedig Pálinkás Barna emlékét fogja hirdetni.

 1. A Nagytemplom karácsonyfáját a Hajdú Fém-Ker Kft. tulajdonosa, Barna Mihály adományozta és állította fel.
 2. Megvásárolható a kijáratnál: a 2022. évi Bibliaolvasó Kalauz, illetve Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete.
 3. Megjelent a Gyülekezeti Élet legújabb száma, amely átvehető a kijáratnál.
 4. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 5. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában.

Ünnepi istentiszteleti rend

December 25. – Karácsony 1. napja

08:00 (úrvacsorás): Püski Gábor

10:00 (úrvacsorás): Beszterczey András

18:00 (úrvacsorás): Molnár Szabolcs

December 26. – Karácsony 2. napja

08:00: Dancsó Zoltán

10:00: Oláh István

18:00: Paczári-Pongor Melinda

December 31. – Óév

16:00: Oláh István

Január 1. – Újév

08:00: Molnár Szabolcs

10:00: Beszterczey András

18:00: Dancsó Zoltán

Január 2. – Vasárnap

08:00: Püski Gábor

10:00: Dr. Fekete Károly

18:00: Paczári-Pongor Melinda

 

Imádkozzunk az ünnep áldásaiért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)