Karácsony másodnapi istentisztelet 2021. december 26. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

Karácsony 2. napja

Karácsony második napján az igehirdetés üzenetére nézve hagyományosan az ünnep etikai tartalma kerül általában előtérbe: mi következik az ünnep üzenetéből a hétköznapokra vonatkozóan?

Az igehirdetés alapigéje: Mt 1,23 és Mt 2,12

„»Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd« – ami azt jelenti: Velünk az Isten. […] Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 422:1 (régi Énekeskönyv: 182:1)
 3. Keresztelés
 4. Főének: 401: 1–7 (régi Énekeskönyv: 315:1–7)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász Beszterczey András lelkipásztor
 2. Igeolvasás: Mt 2,1–19
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 406: 3–4 (régi Énekeskönyv: 316:3–4)
 5. Igehirdetés: Mt 1,23 és Mt 2,12 Oláh István lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 421:1 (régi Énekeskönyv: 324:1)
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Hirdetések
 10. Záróének: 414:1–4 (régi Énekeskönyv: 327:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Danka Olívia, Nagy Laura, Nagy Levente, Palotai Zétény és Varga Donát részesült a keresztség sákramentumában.

Emlékharang

A Rákóczi harang december 21-én 13 órakor Dr. Berényi István emlékére szólalt meg, december 25-én a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően pedig Pálinkás Barna emlékét hirdette.

Hirdetések

 1. Megvásárolható a kijáratnál: A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, illetve Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete.
 2. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 3. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában!

 

Ünnepi istentiszteleti rend

December 26. – Karácsony 2. napja

18:00: Paczári-Pongor Melinda

December 31. – Óév

16:00: Oláh István

Január 1. – Újév

08:00: Molnár Szabolcs

10:00: Beszterczey András

18:00: Dancsó Zoltán

Január 2. – Vasárnap

08:00: Püski Gábor

10:00: Dr. Fekete Károly

18:00: Paczári-Pongor Melinda

 

Imádkozzunk az ünnep áldásaiért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)