Istentiszteleti rendtartás 2020.11.01. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 01.

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni;” (Lukács 7,12-15a)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25: 1
3. Emlékezés percei Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
4. Főének: 465: 1-2,4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lukács 7, 11-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 319: 5, 6
9. Igehirdetés: Lukács 7, 12-15a Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 264: 1-2
11. Imádság, Úri ima
12. Vigasztalás a gyászban Dr. Bodó Sára egyetemi docens-lelkipásztor
13. Hirdetések
14. Záró ének: 350: 1-2
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő–gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. november 08.
Igehirdetők: 8:00 –Káposztás Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Sulyok Gyuláné (Borbély Irén) 88 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)

2. A Rákóczi-harang:
– október 28-án, 11:30-kor a Nyitott Ajtó Szociális Központ ellátotti köréből az elmúlt egy évben elhunytak emlékét hirdette.
– istentisztelet után Telkes György nyugalmazott esperes, felesége Telkes Györgyné (Nagy Gizella) és fiúk Dr. Telkes László emlékét hirdeti.

________________________________________

1. November 8-án, vasárnap a 10 órás istentiszteletet követően presbiteri gyűlést tartunk a Nagytemplomban.

2. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, azért hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

3. 2020. október 30-án a Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedőjében gyászistentisztelet keretén belül megszólalt a Lélekharang, hogy így emlékezzünk elhunyt Testvéreinkre.

4. Ma este 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Ezen az alkalmon Szilágyi Gyula orgonaművész szolgál közöttünk.

5. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, az idén is szeretnénk Karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, készpénzben adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.

6. Dr. Bodó Sára Gyászidőben-A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei című könyve elérhető a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

7. Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy lehetőségük van az egyházfenntartói járulék, valamint egyéb adományok befizetésére banki átutaláson keresztül is az Egyházközség bankszámlaszámára. A Gyülekezet bankszámlaszáma megtalálható a honlapunkon is. (11738008-20080437). Mivel a járványhelyzet Egyházközségünk költségvetésében is komoly nehézségeket okoz, kérjük a Testvéreket, viseljék szívükön a Szentírás szavait: “Egymás terhét hordozzátok”.

Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.

________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________