Reformáció ünnepi istentisztelet 2020.10.31. 17 óra

AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

2020. október 31-én 17 órakor a NAGYTEMPLOMBAN
________________________________________
„Erős vár a mi Istenünk!”
1. Orgonazene, szolgálattevők bevonulása
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
3. Gyülekezeti ének: 89:1,7
4. Előfohász Bereczki Lajos bapt. lelkész
5. Igeolvasás: 1Péter 2,1-12
6. J. G. Walther: Ein feste Burg ist unser Gott Csorba Gergő gyülekezeti kántor
7. Imádság Derencsényi István egyházkerületi főjegyző
8. Gyülekezeti ének: 392,1
9. Textus, Igehirdetés: 1Péter 2,9-12 Beszterczey András ref. lelkész
MRE Diakóniai Iroda Vezetője
10. Imádság, Úri ima
11. Bach C-moll szvit allemande Szabó Márta-cselló
12. Megemlékezés a Csengeri Hitvallás Dr. Fekete Károly ref. 450. évfordulójáról püspök
13. Hirdetések Vad Zsigmond ref. esperes
14. Himnusz
15. Gyülekezeti ének: 390,1-4
16. Áldás
17. Szolgálattevők kivonulása

Az istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzzák az Emlékkertben a gályarabok emlékművét (gyülekezeti ének: 394,1), majd azt követően a reformáció emlékművét (gyülekezeti ének: 90,1). A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében koszorúz: Abaffy Zoltán a MEZS. nem lelkészi elnöke
A Magyarországi Baptista Egyház nevében a koszorúz: Bereczki Lajos bapt. lelkész-rektorhelyettes A Magyarországi Református Egyház nevében a koszorúz: Dr. Fekete Károly ref. püspök, MRE Zsinat lelkészi alelnöke, Besztercei András MRE Zsinat Diakóniai Iroda Vezetője és Vad Zsigmond ref. esperes ________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az ünnepi reformációs istentisztelet perselypénzét az Örmény Protestáns Egyházak támogatására ajánljuk fel.